Shqipëria : sfidat e një zhvillimi afatgjatë ekonomiko-shoqëror në një mjedis dinamik : ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës : konferenca e dymbëdhjetë kombëtare studentore : Prizren, 18-19 prill 2014

Shqipëria : sfidat e një zhvillimi afatgjatë ekonomiko-shoqëror në një mjedis dinamik : ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës : konferenca e dymbëdhjetë kombëtare studentore : Prizren, 18-19 prill 2014 : përmbledhje nga Sherif Bundo (drejt. shkenc.), Gerdi Lito (drejt. shkenc.). Autorë kolektivë Klubi studentor "Financieri i së Ardhmes". Botuar në Tiranë nga "Peg"i, në vitin 2014. Faqet e librit 264.