Shqipëria dhe shqiptarët në veprat e udhëtarëve anglezë të gjysmës së parë të shekullit XIX

Shqipëria dhe shqiptarët në veprat e udhëtarëve anglezë të gjysmës së parë të shekullit XIX libër me autor Shpëtim Mema dhe Fatmira Aliaj (red.). Botuar në Tiranë nga "8 Nëntori", në vitin 1988. Faqe 267.