Shqipëria në prag të Konferencës së Paqes : dokumente historike nga Departamenti i Inteligjencës Politike Britanike

Shqipëria në prag të Konferencës së Paqes : dokumente historike nga Departamenti i Inteligjencës Politike Britanike libër nga Ethem Çeku (përg.), Bejtullah Destani (përg.), Kastriot Frashëri (rec.), Myzejen Myftari (red.). Botuar në Tiranë; Londër nga Instituti i Çështjeve Kombëtare; Qendra për Studime Shqiptare, në vitin 2015. Faqe 224.