Shtylla e Korçës : histori e fshatit, familjeve dhe personaliteteve të saj : (1873-2013)

Shtylla e Korçës : histori e fshatit, familjeve dhe personaliteteve të saj : (1873-2013) libër me autor Petrit Zeneli. Botuar në Tiranë nga "Geer", në vitin 2014. Faqe 810.