Skulptor i Merituar ishte një dekoratë e dhënë gjatë periudhës komuniste deri në vitin 1992, ishte një dekoratë e një shkalle më të vogël se sa Skulptor i Popullit. Dekorata jepej me vendim të Presidiumit të Kunvendit Popullor.