Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 21 janar 2013 19:01 by EuriditiVersion from 21 janar 2013 19:07 by Euriditi
Informacione themelore
Shënime:
 
Ky filter bllokon tekstin standart që merret nga shiriti i mjeteve të redaktimit si p.sh. '''Tekst i trashë''', ''Tekst i theksuar''etj.