Të gjithë regjistrat

Kjo faqe tregon një pamje të përmbledhur të regjistrave të ngarkimeve, grisjeve, mbrojtjeve, bllokimeve, dhe të veprimeve administrative. Mundeni të kufizoni informactionin sipas tipit të regjistrit, emrit të përdoruesit, si dhe faqes në çështje.

Regjistrat
  • 28 maj 2020 21:34 82.114.82.210 diskutocreated faqe Dheu (Faqe e re: Dheu gjindet në tokë ajo përdoret për : lulet,pema,bimë etj. Dheun për lulet duhet për tu gjindur pleh dhe dheun ato duhet ti ujisim për tu rritur por ne në oborret tona kemi...) Etiketat: Përpunim pamor Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari