Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Projekti Matematikë"

v
v
|[[metri]]
|'''[[m]]'''
|Filestare '''<nowiki>{{</nowiki>[[Stampa:njësia|njësia]]&#124;m<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{gjatësia}} për nën dhe shumë fishet duhet shkruarë p.sh.: '''<nowiki>{{gjatësianjësia|kmm}}</nowiki>''' (në difsha me bo).
|-
|[[Masa]]
|[[kilogrami]]
|'''kg'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;kg<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|kg}}
|Masa prej një ''kg'' është madhësia e cilindrit që ruhet si [[Prptotipi i kilgramit|prototip i kilogramit]] në Qendrën Internacionale të Sistemit SI në Paris.
|-
|[[Koha]]
|[[sekunda]]
|'''[[s]]'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;s<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|s}}</td></tr>
|Intervali kohorë i cili nevojitet për saktësishtë për 9 192 631 770 perioda, për kalimin e atomit të elementit kimik '''<sup>133</sup>Cs''' nga një nivel në tjetrin.</td></tr>
|-
|[[Inteziteti i rrymës elektrike]]
|[[amperi]]
|'''[[A]]'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;A<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|A}}.
|1 Amperi është sasia e rrymës elektrike, që kalon ndërmjet dy drejtpërquesve paraler me distanc në mes tyre prej një metre, me gjatësi të pakufizuar që gjenden në vakum.
|-
|[[Temperatura]]
|[[kelvini]]
|'''[[K]]'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;K<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|K}}
|Një kelvini është 273,16 pjesë e temperaturës termodinamike të pikës së ngrirejs së Ujit.
|-
|[[Sasia e materies]]
|[[moli]]
|'''mol'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;mol<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|mol}}<nowiki>.
|{{Gjatësia}} Fillestare është për merin për kilometrin duhet shkruar <nowiki>{{gjatësia|km}}<nowiki>.
|-
|[[Intesiteti i dritës]]
|[[kandela]]
|'''cd'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;cd<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|cd}}.
|Një kandelë është intesiteti i dritës një një drejtim të caktuar , që një burim i cili prodhon rrezet me frekuencë 540&nbsp;&middot;&nbsp;10<sup>12</sup> herc, dhe inteziteti i tyre në këtë drejtim është 1/683 '''W''' për steradian.
|}
 
Njësitë e dalura nga Sistemi Si
 
[[Sipërfaqja]] '''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m2<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m2}}
[[Vëllimi]] '''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m3<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m3}}
[[Shpejtësia]] '''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m/s<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m/s}}
[[Nxitimi]]'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m/s2<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m/s2}}