Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Projekti Matematikë"

v
|}
 
==VertikaljaDrejtëza kohorekohorë==
Drejtëza kohorë është vegël e redaktorëve për të paraqitur ngjarjet në segmente kohore (vite, muaj apo ditë). Krijimi i këtyre drejtëzave në Wikipedia ka për qëllim paraqitjen e historisë në një drejtëz të përbërë nga disa segmente që tregojnë pikat ekstreme (me interes). !Për fillestarë është paksa e komplikuar në fillim.
Shembull:
Në këtë shembull janë paraqitur dy drejtëza: drejtëza shkallore (shkallorja) dhe drejtëza segmente (segmentja).
<pre>
<timeline>
# All measures are in pixels
</pre>
 
Sipërfaqja e përgjithëshme e figurës, për (X<small>min</small> dhe Y<small>min</small>)>= 0.25 pikëza dhe është në varshmëri me drejtëzat
ImageSize = width:y height:y (Minimum image size is 25x25 pixels = 0.25x0.25 inch)
<pre>
PlotArea = left:50 right:0 bottom:10 top:10
ImageSize = width:y height:y
AlignBars = justify
</pre>
 
Sipërfaqja e brendshme e figurës duhet që së paku të lihet vend për paraqitjen e shkallorës, varësisht shrihet ajo horizontalisht apo vertikalisht, duhet të jenë vlerat për "left:>20" apo "bottom:>20". Vleat tjera është mirë që të mbahen 10 (!ka dhe kombinime tjera)
DateFormat = x.y ('dd/mm/yyyy', 'mm/dd/yyyy', 'yyyy' or 'x.y')
<pre>
Period = from:0 till:100
PlotArea = left:5020 right:010 bottom:1020 top:10
</pre>
Pozita e segmentes ka tri vlera majtas/poshtë (=early), në mes (=justify) ose djathtas/lartë (=late) në sipërfaqen e brendshme
<pre>
AlignBars = justify
</pre>
Shkallorja mund të merr katër forma të vlerave: '''dd/mm/yyyy''', '''mm/dd/yyyy''', ''''yyyy'''' ose ''''x.y'''')
<pre>
DateFormat = x.y
</pre>
Përkufizimi i gjatësisë së segmentit mund të merr vlera nga -inf. deri +inf
<pre>
Period = from:0X till:100Y
</pre>
Shtrirja shkallorës mund të ketë dy vlera '''hor'''[izontal] ose '''ver'''[tical]
<pre>
TimeAxis = orientation:vertical
</pre>
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:0
Njësia e shkallës ''unit'' mund të ketë këto vlera: '''year''', '''month''' ose '''day''' ndërsa variabëlat increment dhe start mund të marrin vlera brenda përkufizimit të segmentit
 
<pre>
# there is no automatic collision detection,
ScaleMajor = unit:yearday increment:5 start:0
# so shift texts up or down manually to avoid overlap
</pre>
 
Pasi që nuk ka një rregullim automatik për paraqitjen e tekstit mund të përkufizohet një konsonante me një vlerë si në këtë shembull '''$dx''':
Define $dx = 25 # shift text to right side of bar
<pre>
Define $dx = 25
</pre>
 
Të dhënat për segmeten
<pre>
PlotData=
</pre>
vlerat për emrin e segmentes (Njësia), ngjyra (kuqe), trashësia (10pikëza), fundi i segmentit (?, zi), teksti (majtas) madhësia (S) [S,XS...]
<pre>
bar:Njësia color:red width:10 mark:(line,black) align:left fontsize:S
</pre>
 
Të dhënat për vizatimin e segmenteve dhe paraqitjen e tekstit
<pre>
from:start till:10 shift:(0,0) text:+
from:10 till:20 shift:(0,5) text:+
from:80 till:90 shift:($dx,-12) text:+
from:90 till:end shift:($dx,10) text:+
</pre>
<pre>
</timeline>
</pre>
# All measures are in pixels
 
ImageSize = width:0500 height:550100
PlotArea = left:5030 right:020 bottom:1020 top:10
AlignBars = justifylate
 
DateFormat = x.y
Period = from:0-10 till:100110
TimeAxis = orientation:verticalhor
ScaleMajor = unit:yearday increment:5 start:0
 
# there is no automatic collision detection,
# so shift texts up or down manually to avoid overlap
 
Define $dxkx = 6 # shift text to right side of bar
 
PlotData=
 
from:start till:10 shift:(0,0) text:[[a]]
from:10 till:20 shift:($dxkx,20) text:[[b]]
from:20 till:30 shift:($dxkx,-10) text:c
from:30 till:40 shift:($dxkx,5) text:d
from:40 till:50 shift:($dxkx,-12) text:e
from:50 till:60 shift:($dxkx,4) text:f
from:60 till:70 shift:($dxkx,-12) text:g
from:70 till:80 shift:($dxkx,4) text:h
from:80 till:90 shift:($dxkx,-12) text:i
from:90 till:end shift:($dxkx,10) text:j
</timeline>