Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Projekti Matematikë"

v
[[Stampa:Njësia]]
'''Tabela e Sistemit SI dhe Wiki'''
{|border="5" cellspacing="10" cellpadding="13" cellspacingrules="0all" width="98%%" style="clear:all; margin:5px 0em0 0em1em 0em 01em; backgroundborder-style: #f9f9f9solid; border-width: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" rules="allempty-cells:show"
|- bgcolor="#B3B7FF"
!Madhësia!!simboli!!Njësia!!simboli!!përkufizimipër.!!N/SH F.!!Wiki-teksti!!konvertimi
|-
|[[Gjatësia]]||'''<big><big><center><math>l</math></center></big></big>'''||[[metri]]||'''[[|{{njësia|m]]'''}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m}}/|-/+||<nowiki>'''m'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;km<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|km}}//5{{njësiamate|km}}
|-
|Nën-Shumëfishet||'''<big><big><center><math>l</math></center></big></big>'''||[[kilometri]]|||{{njësia|km}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;km<nowiki>}}</nowiki>'''||{{njësia|m}}||<nowiki>'''km'''</nowiki>||5'''<nowiki>{{</nowiki>njësiamate&#124;km<nowiki>}}</nowiki>'''5{{njësiamate|km}}
|[[Masa]]
|'''<big><big><center><math>m</math></center></big></big>'''
|[[kilogrami]]
|'''kg'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;kg<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|kg}}
|-
|[[Masa]]||'''<big><big><center><math>m</math></center></big></big>'''||[[kilogrami]]||{{njësia|kg}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;kg<nowiki>}}</nowiki>'''||+/-||<nowiki>'''kg'''</nowiki>||
|[[Koha]]
|-
|'''<big><big><center><math>t</math></center></big></big>'''
|Nën-Shumëfishet||'''<big><big><center><math>m</math></center></big></big>'''||[[grami]]|||{{njësia|gr}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;gr<nowiki>}}</nowiki>'''||{{njësia|kg}}||<nowiki>'''gr'''</nowiki>||5'''<nowiki>{{</nowiki>njësiamate&#124;gr<nowiki>}}</nowiki>'''5{{njësiamate|gr}}
|[[sekunda]]
|-
|'''[[s]]'''
|[[Koha]]||'''<big><big><center><math>t</math></center></big></big>'''||[[sekunda]]||{{njësia|s}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;s<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia||+/-||<nowiki>'''s}}'''</nowiki>||
|-
|Nën-Shumëfishet||'''<big><big><center><math>t</math></center></big></big>'''||[[ora]]|||{{njësia|h}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;h<nowiki>}}</nowiki>'''||{{njësia|s}}||<nowiki>'''h'''</nowiki>||5'''<nowiki>{{</nowiki>njësiamate&#124;h<nowiki>}}</nowiki>'''5{{njësiamate|h}}
|-
|[[Inteziteti i rrymës elektrike]]
|'''<big><big><center><math>I</math></center></big></big>'''
|[[amperi]]
|{{njësia|A}}
|'''[[A]]'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;A<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|A}}
|-
|[[Temperatura]]
|'''<big><big><center><math>T</math></center></big></big>'''
|[[kelvini]]
|{{njësia|K}}
|'''[[K]]'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;K<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|K}}
|-
|[[Sasia e materies]]
|'''<big><big><center><math>n</math></center></big></big>'''
|[[moli]]
|'''{{njësia|mol'''}}
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;mol<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|mol}}
|-
|[[Intesiteti i dritës]]
|'''<big><big><center><math>l_v</math></center></big></big>'''
|[[kandela]]
|{{njësia|cd}}
|'''cd'''
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;cd<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|cd}}
|-bgcolor="#B3B7FF"
!colspan="10"|Njësitë e dalura nga Sistemi Si
|-
|[[Sipërfaqja]]||'''<big><big><center><math>S</math></center></big></big>'''||[[meter]][[katrori]]|||{{njësia|m2}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m2<nowiki>}}</nowiki>'''||{{njësia|m}}||<nowiki>'''m<sup>2</sup>'''</nowiki>||+/-
|Njësitë e dalura nga Sistemi Si
|-
|[[Sipërfaqja]]Nën-Shumëfishet||'''<big><big><center><math>S</math></center></big></big>'''||[[kilo]][[meter]][[katrori]]|| |{{njësia|km2}}||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;km2<nowiki>}}</nowiki>'''||{{njësia|m}}||<nowiki>'''km<sup>2</sup>'''</nowiki>||5'''<nowiki>{{</nowiki>njësianjësiamate&#124;m2km2<nowiki>}}</nowiki>''' jep 5{{njësianjësiamate|m2km2}}
|-
|[[Vëllimi]] || '''<big><big><center><math>V</math></center></big></big>''' || kubi || <nowiki>m<sup>3</sup></nowiki>{{njësia|m3}} ||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m3<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m3}}
|-
|[[Shpejtësia]] ||'''<big><big><center><math>v</math></center></big></big>''' || ||{{njësia|m/s}}
|'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m/s<nowiki>}}</nowiki>''' jep ||{{njësia|mkm/s}}||'''<brnowiki>{{</nowiki>njësia&#124;km/s<nowiki>}}</nowiki>'''|| 5'''<nowiki>{{</nowiki>njësianjësiamate&#124;km/s<nowiki>}}</nowiki>''' jep 5{{njësianjësiamate|km/s}}
|-
|[[Nxitimi]]||'''<big><big><center><math>a</math></center></big></big>''' || ||{{njësia|m/s2}} ||'''<nowiki>{{</nowiki>njësia&#124;m/s2<nowiki>}}</nowiki>''' jep {{njësia|m/s2}}
|}