Ndryshimi mes inspektimeve të "Centralet bërthamore"

ska përmbledhje të redaktimeve
== Hyrje ==
[[Centralet Bërthamore]]
 
==Hyrje==
 
Centralet bërthamore bëjnë gjenerimin e elektricitetit në mënyrë të njejtë sikurse te cenralet me lëndë djegëse nga fosilet, pra si në termocentrale.
 
# Reaktori me ujë në shtypje të lartë.
 
== Reaktori ==
 
[[Skeda:Fig118a Bruce booster & 37 el.jpg|thumb|left|Shufra të grumbulluar që formojnë lëndën djegëse për reaktor.<ref>http://canteach.candu.org/imagelib/37000-fuel-1.htm</ref>]]
Në reaktor kryhet procesi i fuzionit të lëndës djegëse bërthamore e cila shpërbëhet nga bombardimi i bërthamës së tij me neutrone, gjatë këtij procesi bëhet lirimi i neutroneve të reja të cilat kanë shpejtësi të mjaftueshme për ta mbajtur shpërbërjen.
 
== Reaktori me ujë në shtypje të lartë ==
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==Reaktori me ujë në shtypje të lartë==
 
Ky lloj reaktori në shtypje të lartë është tipi i reaktorit i cili më së shpeshti përdoret për centrale berthamore.
 
Ky system me dy unaza ndan fluidin ftohës të reaktorit nga unaza e avullit. Në brendi të reaktorit sistemi ftohës është i vendosur në një konstrukcion betony të pa ndërpreshëm i konstruktuar që të pengoj lëshimin e radioaktivitetit në mjedis.
Pompa ftohëse bënë qarkullimin e ujit në unazën primare nëpër reaktor dhe gjenerator të avujve, këmbyes të nxehtësisë. Reaktori ngrohë ujin e ftohët të sistemit primare.
 
Ena nën shtypje mban shtypjen e lartë të ujit. Kjo shtypje e lartë ndan gjeneratorin e avujve nga bërthama e reaktorit.
Në unazen ujë i pastër-avull, pompa fut ujin në gjeneratorin e avujve. Pasi që shtypja në anën sekondare është relativisht i ulët, këmbyesi i nxehtësisë avullon ujin dhe prodhon avuj. Avujt e prodhuar do ta vënë në lëvizje turbinën. Ky system është i ngjajshem me atë të termocentralit konvencional të përshtatur më herët. Kondensatori krijon vakum dhe nxjerr avujt nga turbine ndërsa i kondenson në ujë. Uji i kondensuar do të rinxehet me ngrohës dhe do të kthehet në gjenerator të avujve.
 
Në unazen ujë i pastër-avull, pompa fut ujin në gjeneratorin e avujve. Pasi që shtypja në anën sekondare është relativisht i ulët, këmbyesi i nxehtësisë avullon ujin dhe prodhon avuj. Avujt e prodhuar do ta vënë në lëvizje turbinën. Ky system është i ngjajshem me atë të termocentralit konvencional të përshtatur më herët. Kondensatori krijon vakum dhe nxjerr avujt nga turbine ndërsa i kondenson në ujë. Uji i kondensuar do të rinxehet me ngrohës dhe do të kthehet në gjenerator të avujve.
==Shiko gjithashtu==
 
== Shiko gjithashtu ==
* [[Hidrocentralet|Hidrocentralet]]
* [[Termocentralet|Termocentralet]]
* [[Energjia solare|Energjia solare]]
 
== Referenca ==
 
 
{{reflist}}
 
[[Kategoria:Inxhinieri]]
[[Kategoria:Inxhinieri Elektrike]]
[[Kategoria:Centralet Elektrikeelektrike]]
[[Kategoria:Centralet Berthamoreberthamore]]