Ndryshimi mes inspektimeve të "Diagrami i sekuencës"

 
'''Diagrami i sekuencës''' (''en:Sequence diagram'') përshkruan veprimet e një sekuence të cilat ndodhin në sistem, thirja e çdo metode në objekt, dhe radha se ku ndodh thirja në diagramin e sekuencës.
===Përmbledhje===
Diagrami i sekuencës është dy dimensional. Në boshtin horizontal ai tregon jetën e objektit të cilën e përfaqëson, përderisa në boshtin vertikal ai tregon sekuencën e krijimit thirës te këtyre objekteve. Pasi që kjo përdor emër klase dhe emër objekti, diagrami i sekuencës është shumë i përdorshëm në elaborimin dhe detajimin e dizajnit dinamik, sekuencës dhe origjinës së thirjes së objektit<ref name="AA">Pressman S. Roger,Software Engineering- A Practitioner's Aproach,pg 197,848</ref>.
====Shembull nga diagrami i sekuencës====
Lloji i dytë i përfaqësimit të sjelljes, e quajtur '''diagrami i sekuencës''' në [[UML]] , tregon se si ngjarjet shkaktojnë tranzicione nga objekti në objekt. Pasi ngjarjet janë identifikuar duke shqyrtuar një [[diagram të rastit të përdorimit]] ([[Use case diagram]]), modelues-i krijon një diagram sekuenc- një përfaqësim se si ngjarjet shkaktojë rrjedhje nga një objekt në tjetrin si një funksion të kohës. Në thelb, diagrami sekuencë është një version i shkurtuar i use case. Sekuencë diagrami përfaqëson klasat kyqe dhe ngjarjet që shkaktojnë sjellje si rrjedhojë e lëvizjes nga klasa në klasë. Figura 1.1 ilustron një pjesë nga diagrami i sekuencës për funksionin e sigurisë SafeHome(Shtëpi e Sigurtë). Secila nga shigjetat përfaqëson një ngjarje dhe dëshmon se si kanalet e ngjarjes sillen midis objekteve SafeHome.Koha është e matur vertikalisht (poshtë), dhe drejtkëndëshat e ngushtë vertikal paraqesin kohën e kaluar gjatë përpunimit të një aktiviteti.Strukturat mund të shfaqen përgjatë një linje kohore vertikale.
Ngjarja e parë, sistemi i gatshëm, rrjedh nga mjedisi i jashtëm dhe kanalet të cilat sillen në objektin
Homeowner(Pronari i shtëpisë).Homeowner fut një fjalëkalim e cila më pas është e pasuar
në Sistem, i cili sheh fjalëkalimin në një bazë të të dhënave dhe shfaq rezultatin (është gjetur ose nuk është gjetur) tek ControlPanel(paneli i kontrolleve). Fjalëkalimi valid rezulton në fjalëkalimi=I saktë në Sistem, e cila aktivizon Senzorët me kërkesën për aktivizimin e rastit. Përfundimisht, kontrolli është kaluar përsëri në Homeowner me rastin e aktivizimit të suksesshëm<ref name="AA"/>.
 
===Definimi i diagramit të sekuencës===
'''Diagrami i sekuencës''' është i përbërë nga objekte dhe mesazhe. Objektet janë të përfaqësuara saktësisht ashtu siç janë prezentuar në të gjitha [[UML]] diagramet.<ref name="AB">Bekim Fetaji, (2012) Manuscript: Software Engineering, South East European University, Tetovo, Macedonia, pg:100-102</ref>.
23

edits