Dallime mes rishikimeve të "Presidenti i Shqipërisë"

 
==Mandati i Presidentit==
ManatiMandati i Presidentit të Republikës së Shqipërisë është paraparë në nenin 88 të kushtetutës. Ky nen ka katër pika dhe sipas tij Presidenti i Republikës zgjidhet, në çdo rast, zgjidhet për 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë. Ndërsa procedura për zgjedhjen e Presidentit fillon jo më vonë se 30 ditë para mbarimit të mandatit presidencial paraardhës. Në pikën e tretë të nenit 88 thuhet se Presidenti fillon detyrën pasi bën betimin para Kuvendit, por jo më parë se të ketë mbaruar mandati i Presidentit që largohet. Presidenti bën këtë betim: "Betohem se do ti bindem Kushtetutës dhe ligjeve të vendit, do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve, do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do ti shërbej interesit të Përgjithshëm dhe përparimit të popullit Shqiptar. Presidenti mund të shtojë edhe: Zoti me ndihmoftë!"
Neni 88. (Mandati i Presidentit). Për rastet e dorëheqjes në këtë nen është caktuar pika e katërt dhe e fundit e cila thotë se Presidenti që jep dorëheqjen para mbarimit të mandatit të vet, nuk mund të kandidojë në zgjedhjet presidenciale që behen pas dorëheqjes së tij.
 
Anonymous user