Hape menynë kryesore

Changes

6 bytes added ,  7 vjet më parë
v
Zëvendësim i eshte me është
Në fshat janë ka rreth 7 dyqane që tregtojnë gjera ushqimore si dhe 3 restorane e kafiteri
 
Fshati ka potenciale turistike si bukuritë natyrore dhe trashëgimia kulutore dhe historike, por turizmi nuk eshteështë i zhvilluar
 
Problemet janë të shumta në ekonomi , sidomos ne mungesen e perspektives në bujqësi dhe mungesën e subvencionimeve nga shteti, mungesa e perkujdesjes profesionale etj, kurse mungesa e infrastruktures dhe shakterrimi i trashëgimisë kultutore pengojnë zhvillimin e turizmit.
Pas perfundimit të shkolles fillore mësimi vazhdohet në shkollat e mesme në Dragash dhe Prizren. Studimi univerzitar deri tani është kryer kryesishtë në Prishtinë
 
Problem është mungesa e përkujdesjes teknike për objektet, nderprerja e shkollimit të femrave dhe diskriminimi I tyre karshi meshkujve, veshtersitëvështërsitë në transport për nxënësit e shkolave të mesme etj.
 
Sfida mbetet përkujdesja teknike dhe ndertimi I anekseve për rrtije të kualitetit të mësimit, rregullimi I oborreve të shkollave etj. Sidë gjithashtu mbetet edhe shkollimi I femrave në arsimin e mesem dhe universitar.
 
Problem mbetet sasia e ujit gjatë mujave të thatë(korrik, gusht dhe shtator) ku ka mungesë të ujit dhe redukimet janë mëdha. Bazeni fillestar dhe rrjeti janë të amortizuar.
Sfid mbetet gjetja e burimeve të ujit pasi njeri nga bazenet eshteështë I papërdorur ndonjëherë për shkak të mungesës së ujit dhe riparimi apo rindertimi I rrjetit dhe kontrolli I cilësi së ujit
 
Kanalizimi i fshatit është gati i zgjidhur në terësi.