Dallime mes rishikimeve të "Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës"

ska përmbledhje të redaktimeve
[redaktim i pashqyrtuar][redaktim i pashqyrtuar]
No edit summary
No edit summary
== Autoritete drejtuese ==
Dekani sotshëm : Prof Dr [[Shezai Rokaj]].
 
Planet Mësimore
 
 
Bachelor
Master i Shkencave
Master Profesional
Kualifikim postmaster
 
== Planet mësimore ==
 
Bachelor
Studentët ndjekin studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë në njërën nga degët përkatëse:
 
Dega Gjuhë – Letërsi
Dega Histori
Dega Gjeografi
Dega Gazetari
Cikli parë – Bachelor 3 vjet
 
Bachelor zgjat 3 vite akademike.
 
Programi mësimor përfshin lëndë të detyrueshme, lëndë me zgjedhje, praktika mësimore, ekspedita, detyra kursi etj.
Titulli i diplomës është:
 
Bachelor në Gjuhë – Letërsi
Bachelor në Histori
Bachelor në Gjeografi
Bachelor në Gazetari
 
 
Master i Shkencave
Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet Master i Shkencave në departamentet:
 
Departamenti i Gjuhësisë
Drejtimi: “Gjuhësi e sotme”
Drejtimi: “Gjuhësi historike”
Departamenti i Letërsisë
Drejtimi: “Teori dhe kritikë letrare”
Drejtimi: “Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar”
Drejtimi: “Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti”
Departamenti i Historisë
Drejtimi: “Histori”
Drejtimi: “Arkeologji”
Drejtimi: “Trashëgimi kulturore”
Drejtimi: “Marrëdhënie ndërkombëtare”
Departamenti i Gjeografisë
1. Drejtimi: “Gjeografi”
 
Departamenti i Gazetarisë
Drejtimi: “Marrëdhënie publike”
Drejtimi: “Gazetari europiane dhe ndërkombëtare”
Drejtimi: “Komunikimi ndërkulturor”
Drejtimi: “Marketing mediatik”
Drejtimi: “Drejtimi dhe menaxhimi i mediave”
Kjo diplomë zgjat 2 vite akademike.
 
Titulli i Diplomës është:
 
1. Master i Shkencave në Gjuhë, drejtimi:
 
“Gjuhësi e sotme”;
“Gjuhësi historike”;
2. Master i Shkencave në Letërsi, drejtimi:
 
“Teori dhe kritikë letrare”;
“Letërsi e përgjithshme dhe e krahasuar”:
“Studime letrare shqipe dhe antropologji kulti”;
3. Master i Shkencave në Histori, drejtimi:
 
“Histori”;
“Arkeologji”:
“Trashëgimi kulturore”;
“Marrëdhënie ndërkombëtare”;
4. Master i Shkencave në Gjeografi, drejtimi: “Gjeografi”
 
5. Master i Shkencave në Gazetari, drejtimi:
 
“Marrëdhënie publike”
“Gazetari europiane dhe ndërkombëtare”
“Komunikimi ndërkulturor”
“Marketing mediatik”
“Drejtimi dhe menaxhimi i mediave”
 
Master Profesional
Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet Master Profesional në departamentet:
 
a) Departamenti i Gjuhësisë
 
1. Master Profesional në “Mesuesi”
2. Master Profesional në “Redaktori”
 
b) Departamenti i Letërsisë
 
1. Master Profesional në “Mesuesi”
 
c) Departamenti i Historisë
 
1. Master Profesional në “Mesuesi”
2. Master Profesional në “Arkivistikë”
 
d) Departamenti i Gjeografisë
1. Master Profesional në “Mesuesi”
 
Kjo diplomë zgjat 1 vit akademik.
 
Titulli i Diplomës është:
 
Master Profesional në Gjuhësi, drejtimi:
“Mesuesi”
“Redaktori”
Master Profesional në Letërsi, drejtimi:
“Mesuesi”
Master Profesional në Histori, drejtimi:
“Mesuesi”
“Arkivistikë”
Master Profesional në Gjeografi, drejtimi:
“Mesuesi”
 
 
Kualifikim postmaster
Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë zhvillohet kualifikim postmaster në departamentet e:
 
a) Gjuhësisë
1. Kualifikim postmaster në “Gjuhësi”
 
b) Letërsisë
1. Kualifikim postmaster në “Shkencën e bibliotekave”
2. Kualifikim postmaster në “Studime letrare”
 
c) Historisë
 
Kualifikim postmaster në “Histori”
Kualifikim postmaster në “Arkeologji”
Kualifikim postmaster në “Trashëgimi kulturore”
Kualifikim postmaster në “Marrëdhënie ndërkombëtare”
d) Gjeografisë
1. Kualifikim postmaster në “Gjeografi fizike dhe mjedisore”
2. Kualifikim postmaster në “Gjeografi humane dhe rregullim territori”
 
Titulli i Diplomës është:
 
Kualifikim postmaster në Gjuhësi, drejtimi: “Gjuhësi”
Kualifikim postmaster në Letërsi, drejtimi:
“Shkencën e bibliotekave”
“Studime letrare”
Kualifikim postmaster në Histori, drejtimi:
“Histori”
“Arkeologji”
“Trashëgimi Kulturore”
“Marrëdhënie ndërkombëtare”
Kualifikim postmaster në Gjeografi, drejtimi:
“Gjeografi fizike dhe mjedisore”
“Gjeografi humane dhe rregullim territori”
Këtu përfshihen studentët që kane kryer së paku 4 vite akademike.
 
== Foto në vite nga Fakulteti Histori-Filologji ==
Anonymous user