Ndryshimi mes inspektimeve të "Ngjashmëria mes gjuhës shqipe dhe armenishtës"

ska përmbledhje të redaktimeve
Fjalët e mëposhtme kanë saktësisht të njëjtin kuptim në të dy gjuhët:
 
'''Shqipe — Armenisht (me shkronja të versionit shqip i alfabetit romak)'''
 
ka - ka (me shqiptimin saktësisht e njëjtën)
xhep - xhep ose xheb (me shqiptimin saktësisht e njëjtën)
topall - topal (l-ja armenishtës eshte 'midis' ''l''-ës dhe ''ll''-ës së gjuhës shqipe)
çoban - çoban (me shqiptimin saktësisht e njëjtën)
Anonymous user