Ndryshimi mes inspektimeve të "Gabimet në matje"

v (Robot: ndryshime kozmetike)
 
 
PërformancatPërformanca e instrumentit varenvaret nga karakteristikat e tij statike dhe dinamike. Performansa përcaktohet me saktësinë e tij,që e përshkruan se sa I afrohet vlera e matur vlerës reale te variables.
Instrumenti perfekt ose ideal duhet ti ketë perfektë : ndjeshmërinë,përseritshmërin pa shpërndarje të vlerave dhe duhet të jetë brenda standardeve të aplikueshme. Megjithatë në shumicën e matjeve do të kemi pasaktësi në rezultate si rezultat I faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Devijimi nga perfeksioni I pritu quhet GABIM.
Në sistemin instrumental gabimet mund të klasifikohen si:
Anonymous user