Dallime mes rishikimeve të "Planifikimi hapësinor"

ska përmbledhje të redaktimeve
(Faqe e re: '''Planifikimi hapësinor''' është nj term që i referohet teknikave dhe proceseve politike që ndiqen, kryesisht nga sektori publik, për të ndikuar në shpërndarjen e popullatë...)
 
No edit summary
 
'''Planifikimi hapësinor''' është njnjë term që i referohet teknikave dhe proceseve politike që ndiqen, kryesisht nga sektori publik, për të ndikuar në shpërndarjen e popullatës dhe aktiviteteve në një hapësirë gjeografike që mund të jetë e shkallëve të ndryshme. I përkufizuar si i tillë ky term është më i gjerë dhe përfshin të gjitha shkallët e mundshmemundëshme gjeografike, [[Planifikimi urban|planifikimin urban]], [[Planifikimi rajonal|rajonal]] apo [[Planifikimi ndërshtetëror|ndërshtetëror]]/[[Planifikimi ndërkombëtar|ndërkombëtar]]. Sistemet e planifikimit hapësinor në botë janë të shumta e të ndryshme.
 
Një nga përkufizimet më të herëshme të planifikimit hapësinor është ai i [[Statuti i Planifikimit Hapësinor/Rajonal Evropian|Statutit të Planifikimit Hapësinor/Rajonal Evropian]]<ref>{{cite web|url=http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/versioncharte/default_EN.asp |title=Council of Europe |publisher=Council of Europe |date= |accessdate=2013-10-06}}</ref> (i quajtur edhe '[[Statuti i Torremolinos]]'), që u adoptua në 1983 nga Konferenca në [[Këshilli i Evropës|Këshillin e Evropës]] e Ministrave Përgjegjës për Planifikim Hapësinor/Rajonal (CEMAT): "Planifikimi rajonal/hapësinor i jep shprehje gjeografike politikave ekonomike, sociale, kulturore dhe gjeografike të shoqërisë. Njëkohësisht është edhe disiplinë shkencore, një teknikë administrative dhe një politikë e krijuar si një qasje ndërdisiplinore dhe gjithëpërmbledhëse drejt zhvillimit të balancuar rajonal dhe organizimit fizik të hapësirës sipas një strategjie të plotë".
 
==Sistemet e planifikimit hapësinor në Evropë==
 
Tabela e mëposhtme jep konspektet/përmbledhjet e ndryshme që janë bërë për sistemet e planifikimit hapësinor në shtetet e ndryshme Evropiane.
 
{| class="wikitable"
|-
!
! COMmon MINdscapes – [http://www.commin.org COMMIN]
! COST Action on Green Structures and Urban Planning – [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/contents.htm COST C11]
! European Spatial Planning Observation Network Project on Governance – [http://www.espon.eu ESPON 2.3.2]
! European Commission, DG-REGIO – [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm EU Compendium]
! European Conference of Ministers responsible for Regional/Spatial Planning – [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/policies/CEMAT/Default_en.asp CEMAT]
! European Space and Territorial Integration Alternative – [http://estia.arch.auth.gr/estia/ ESTIA]
! ISOCARP - International Society of City and Regional Planners – [http://www.isocarp.org ISOCARP]
! Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport – [http://www.mlit.go.jp/index_e.html MLIT]
! Legal Systems for Spatial Planning – [http://lexalp.eurac.edu LEXALP]
! Royal Commission on Environmental Pollution – [http://www.rcep.org.uk RCEP]
! United Nations Economic Commission for Europe – [http://www.unece.org UNECE]
! Vision and Strategies around the Baltic Sea – [http://vasab.leontief.net VASAB]
|-
| [[Shqipëria]]
|
|
|
|
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
|
|
|
|
|
|
|-
| [[Armenia]]
|
|
|
|
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2006]
|
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 2000]
|
|-
| [[Austria]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
|
|
|
|-
| [[Bjellorusia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Belgjika]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Bullgaria]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2003]
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Qipro]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[Republika Çeke]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Danimarka]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Estonia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Finlanda]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2005]
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Franca]]
|
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
| [http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/index_e.html 2007]
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
|
|-
| [[Gjeorgjia]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 2003]
|
|-
| [[Gjermania]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
| [http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/index_e.html 2007]
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Greqia]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Hungaria]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Irlanda]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
|
|-
| [[Italia]]
|
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
|
|
|
|-
| [[Letonia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 1998]
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Lituania]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 1998]
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Luksemburgu]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2006]
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Republika e Maqedonisë|Maqedonia]]
|
|
|
|
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 2002]
|
|-
| [[Malta]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| [[Holanda]]
|
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
| [http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/index_e.html 2007]
|
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
|
|-
| [[Norvegjia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Polonia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Portugalia]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2004]
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|-
| [[Rumania]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
|
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 2001]
|
|-
| [[Rusia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
|
|
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Serbia]]
|
|
|
|
|
| [http://estia.arch.auth.gr/estia/eng/vsplan 2000]
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 2007]
|
|-
| [[Sllovakia]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Sllovenia]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
| [http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/CEMAT/Compendium/Compendium_en.asp 2003]
|
|
|
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
|
| [http://www.unece.org/env/epr/countriesreviewed.htm 1997]
|
|-
| [[Spanja]]
|
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Suedia]]
| [http://commin.org/en/planning-systems/national-planning-systems/nations.html 2007]
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
| [http://vasab.leontief.net/countries.phtml 2000]
|-
| [[Zvicra]]
|
|
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
| [http://lexalp.eurac.edu 2008]
|
|
|
|-
| [[Turqia]]
|
|
|
|
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
|
|
|
|
|
|-
| [[Britania e Madhe]]
|
| [http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/wg2.htm 2005]
| [http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/374/index_EN.html 2007]
| [http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/spatial_en.htm 1997]
|
|
| [http://www.isocarp.org/index.php?id=141 2008]
| [http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/index_e.html 2007]
|
| [http://www.rcep.org.uk/reports/23-planning/epcompap.htm 2000]
|
|
|}
 
==Referencat==
<references /kolona:1>
301

edits