Dallime mes rishikimeve të "Kuvendi i Arbërit (gjimnaz)"

ska përmbledhje të redaktimeve
v (Euriditi zhvendosi faqen Kuvendi i Arbërit (gjimnaz)(Ferizaj) te Kuvendi i Arbërit (gjimnaz) pa lënë një përcjellim)
 
==Historiku==
 
Ky gjimnaz është themeluar në vitin 1967. Në vitin e parë ai veprimitka vepruar si gjimanzgjimnaz më 7 paralele.
Gjatë historisë së tij ky gjimnaz disa herë ka pësuar disa herë ndryshime në strukturën e tij organizative dhe përmbajtësore. NjëNë një kohëperiudhë ishteu shndëruarshndërrua në Qendër shkollore, pastajmë pas, në kohën e shuvarizmit, në vitin shkollor 1975/76, ishteu shndërruarkthye në arsimin e mesëm të orientuar, dheku bënte përgaditjenpërgatitjen e nxënësve për arsimimin e përgjithshëm, në Fazën e Parë të Bazave të Përbashkëta. IshteKa qenë ndër shkollat e para të mesme ku është eksperimentuar me këtë reformë, pastajndërsa një vit më vonë arsimiky illoj mesëmarsimi i orientuar ështëu aplikuaraplikua edhe në shkollat tjera të mesme të Kosovës. Gjimnazi rritej së bashku me numrin e nxënësve. Kështu, në vitin shkollor 1990/91 në këtë gjimnaz ishin përfshirëpërfshiheshin gjithsej 1.394 nxënës
Shkolla kishte një godinë shkollorearsimore prej 1500m2, me 27 mësonjëtore, me 1500m2sallën , kishte sallë tëe arsimtarëve, bibliotekëbibliotekën, kabinetin e fizikës, biologjisë, kimisë, pastajsi zyredhe zyra të tjera administrative për drejtordrejtorin, pedagogpedagogët, sekretarsekretarin, arkatararkëtarin dhe lokale tjera përcjellëse.
Në vitin e largimit me dhunë të nxënësve dhe të arsimtarëve shqiptarë nga objektet e tyre shkollore, në vitin shkollor 1991/92, në këtë Gjimnaz ishin regjistruar gjithsej 1348 nxënës shqiptarë të shpërndarë në 45 paralele. Këta nxënës u detyruan ta procesindjekin procesin mësimor ta ndjekin nënëpër shtëpi private
Viti shkollor 1991/92 për nxënësnxënësit e këtij gjimnazi filloi me 30 janar të vitit 1992. Në fillim procesi mësimor ështëu organizuarorganizua vetëm nëpër fshatra, si në Komogllavë, Lloshkobare, Greme,Gaçkë, Mirosalë dhe Softaj. Kto ishin disa të dhëna për sa I përket shkollës së mesme gjimnazi “Kuvendi I Arbërit” ne vitet e para të fillimit të punës si shkollë.
 
== Organizimi ==
 
Deri më 2010 gjimnazi ishte në një objekt dhendodhej i tëri si një gjimnaz I vetëm me të gjitha drejtimet në një objekt. Ky instuticion arsimor është i regjistruar me vendimin e organit kompetent datës 1967.
Shkolla e Mesme e lartë '''Gjimnazi Kuvendi i Arbërit''' në Ferizaj procesin mësimor e ka filluar më 03 shtator 2012, me klasët e X-ta , Xl-ta, Xll-ta dhe Xlll-ta, me profiletkëto profile:
 
* Gjimnazi i përgjithshëm, me 4 paralele.
* Gjimnazi Matematikë-Informatikë, me 13 paralele.
* Gjimnazi i Shkencave të Natyrës, me 24 parale.
 
Ky gjimnaz punon me dy ndërrime, paradite dhe pasdite,; orët zgjasin 45 minuta.
Duhet cekur se ky është viti i parë shkollor që ndahet gjimnazi ndahet në dy drejtime:
Drejtimi i Gjimnazit të Shkencave matematikoMatematiko-Natyrore me drejtor Shemsi Heta, dhe drejtimi i Gjimnazit të Shkencave Shoqërore-Gjuhësore, ku ky gjimnaz kalon sipas vendimit të MASHIT në ndërtesën e vjetër të gjimnazit.
 
Synimet e programit të këtij gjimnazi janëpërgaditpërgatisë maturantmaturantë të profileve të thekësuaratheksuaralartëlart, në mënyrë që ataorijentohenmund përtë orientohen në profesionin e dëshiruar përdheregjistruregjistrohen në një profil të caktuar akademik në shkollimin superiore lartë.
Pra ky shkollim ei përgaditpërgatit nxënësinnxënësit që më lehtëvonë tta përcaktohetkenëvonë selehtë për të përcaktuar se çfarë profesioni nxënësi do të zgjedhzgjedhin përdhestudjuarndjekin kësisoj studimet përkatëse në shkollimin superiore lartë.
 
== Lidhje të jashtme ==
53

edits