Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Artikuj për shqyrtim/Qyteti i Kukesit"

Dhe pas kësaj dite vendit i mbeti emri Kukuz që me vonë ju transformua ne Kukës .
 
==Ripopullimi i vendbanimit KukesKukës==
Mortaja e vitit 1689 shoi shume vendbanime .Kjo beribëri qe zona te braktisej perpër gati njenjë shekull, derisa ne gjysmengjysmën e pareparë te shekullit te VIII u ripopullua nga vellezeritvellezërit : Elezaj, Zenel-Liman, Adem-Dulla, Ali-Hasa, qe u shperngulenshpërngulen nga fshatrat e Bicajve . Nga mesi i shekullit te 18-te atu u vendosenvendosën perfundimishtpërfundimisht te gropengropën ndermjetndërmjet Drinit te Zi dhe Drinit te Bardhe , duke rikrijuar vendbanimin e KukesitKukësit.
Ne vitet 1912-1913 kukesiKukësi u pushtua nga ushtria e mbreterisembretërise se serbeveserbëve , kroatevekroatëve dhe sllovenevesllovenëve.Ne vendbanimin e KukesitKukësit u gjetengjetën 35 shtepishtëpi dhe 200 banorebanorë ne ateatë kohekohë KukesiKukësi kishte 25 banesa me 130 banorebanorë .
Ne vitin 1919 kishte 30 shtepishtëpi me 150 banorebanorë . Ne vitin 1923 u be qenderqendër krahinore me 25 shtepishtëpi dhe 180 banorebanorë.Ne vitin 1925 u be qytet ,qenderqendër prefekture , krahine dhe bashki dhe kishte 28 shtepishtëpi me 186 banorebanorë.Ne vitin 1938 kishte 1800 banorebanorë ne vitin 1955 kishte 3846 banore.nebanorë , në vitin 1972 KukesiKukësi kishte 3982 banorebanorë.
Ne shkurt te vitit 1925 KukesiKukësi u shpall Qytet , Bashki dhe qenderqendër e prefektures se KosovesKosovës e cila deri ne ketekëtë kohekohë ishte e vendosur ne KrumeKrumë . Ne ketekëtë kohekohë fillon edhe popullimi me te ardhur nga rrethet e tjera si ofiçar ne administratenadministratën lokale . Shume KosovareKosovarë te ciletcilët ishin te detyruar te largoheshin nga pushtuesit serbeserbë u vendosen ne KukesKukës . Ata filluan te benin punepunë te ndryshme si :bakall,cikrrimtar,qeleshpunues,rrobaqepes,hanxhi etj. KosovaretKosovarët dhe nepunesitnëpunësit e ardhur morenmorën edhe familjet e tyre me vete po ashtu edhe mentalitetin e jetes komunitare keshtu edhe KukesiKukësi i sapo shpallur qytet filloi te formohej vertetevertetë si i tilletillë.
Qyteti u be me popullsi heterogjene ashtu si vendbanimet urbane . Ne kohen e mbreterisembreterisë shqipetare qyteti lidh me rrugerrugë automobilistike me Prizerenin ne vitin 1935, me Bicajt ne vitin 1936, me ShkodrenShkodrën ne vitin 1938.PikerishtPikërisht kjo lidhje me rrugerrugë automobilistike beribëri qe numri i banoreebanorëve te qytetit te dhjetefishohejdhjetëfishohej.
Ne vitin 1914 Kosova u pushtua nga [[Italia]] fashiste ,rruga natyrale tregtare e zonave te thella malore me KosovenKosovën dhe Maqedonine perendimoreperëndimore u hap .Kjo u perdorpërdor edhe perpër qellimeqëllime politike mbasi Italia nennën petkun e Shqiperise etnike lejoi levizjenlëvizjen e lirelirë dhe hapi rrugetrrugët tregtare ne te gjitha trojet shqipetareshqipëtare qe deri ne ateatë kohe ishin te mbyllura perpër shkak te politikave te ndryshme.KueshtuKështu u gjalleruangjallëruan marrdhenietmarrdhëniet ekonomike ndermjetndërmjet viseve shqipetareshqipëtare dhe me gjeregjërë .Koha e Italise njihet si periudheperiudhë e nje zhvillimzhvillimi relativ perpër qytetin e KukesitKukësit.Clirimi i KukesitKukësit nga nazistetnazistët gjermanegjermanë me 18 nentornëntor 1944 e gjeti qytetin me 200 banorebanorë . Ne periudhenperiudhën 1945-1948 nuk pati ndryshime qenesoreqenësore te strukturesstrukturës se popullatespopullatës. Ne vitin 1948 pas prishjes se marrdhenievesemarrdhenieve nenshtetesore me Jugosllavine dhe mbylljes hermetike te kufijve ndodhi edhe dyndja e madhe e popullsise nga fshatrat e para nga Bicajt ,Bushtrica,Surroji,[[Hasi]],Terthorja dhe Fani.Periudha 1948-1960 eshte periudha e ndryshimit me te madh te strukturesstrukturës se popullsise .PerqindjenPërqindjen me te madhe te popullsisepopullsisë se KukesitKukësit e zinin : LumjanetLumjanët pas tyre vinin GoranetGoranët, GjakovaretGjakovarët, Prizerenasit, HasjanetHasjanët, TropojanetTropojanët, Mirditoret, Malziajt, Magjupet. UshtaraketUshtarakët dhe nepunesitnëpunësit e ardhur nga e githegithë shqiperiashqipëria zinin nje perqindjepërqindje shumeshumë te vogelvogël.
 
==Festat==
Anonymous user