Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Artikuj për shqyrtim/Qyteti i Kukesit"

 
==Komunikacioni==
Ne luginat e Drinave ne lashtesilashtësi kanekanë kalur rrugerrugë te rendesishemrndësishem sic kanekanë qeneqenë :Transervalja e Veruit qe lidhte bregdetin e Adriatikut me Ballkanin e mesem . Ajo nisej nga Lezha dhe Shkodra ,dilte ne Va te DejesDejës , kalonte ne PukePukë ,ne Qafe te Malit , luginesluginës se GoskesGoskës dhe ne Va-Spas, ketukëtu ndahej ne dy degedegë njeranjëra kalonte me trap Drinin dhe vijonte luginen ne lumin e [[File:Ura e KullesKullës LumesLumës.JPG|thumb|Ura e Kulles Lumes]]KrumesNga Kruma,kalonte ne Pukat e Zahrishtit dhe dilte ne Qafe Prush dhe perfundonte ne Gjakove . Dega tjeter e ndiqte krahun e majtemajtë te rrjedhes se Drinit dhe kalonte perroinpërroin e Leproit, tek perroipërroi i Kalimashit takohej me Drumin e fancve i cili vijonte ne Kolsh –Myc-Mamez ne veri te kodreskodrës se HazireveHazirëve ne Vaun e Kukut kalonte ne Drinin e zi dilte ne Ramhas gjarperontegjarpëronte nepernëpër Lugun e Prizerenit dhe kalonte lumin e LumesLumës ne Vaun e Perbregut dilte ne KoderKodër te PecesPecës dhe vijonte nga Veriu ne Prizeren.
Kulla e LumesLumës ka sherbyershërbyer si kryqezimkryqëzim rrugeshrrugësh edhe perpër segmente te tjera rrugore. Per tu lidhur me Prizerenin ,ShkodrenShkodrën,GjakovenGjakovën,TetovenTetovën,Shkupin qe ishin qendra administrative nga varej edhe KukesiKukësi dhe tregjet me te medhamëdha ne trojet Veri-Lindore te banuara kalononkalonin nga keto rrugerrugë: -Rruga KukesKukës-Prizeren -Rruga KukesKukës - GjakoveGjakovë -Rruga KukesKukës - ShkoderShkodër -Rruga KukesKukës - TiraneTiranë -Rruga KukesKukës - Shkup
Rruga automobilistike KukesKukës – Morine u ndertuandërtua nga qeveria shqipetareshqipëtare ne vitin 1936. Rruga ShkoderShkodërKukesKukës filloi te ndertohejndërtohej ne fund te viteve 20-tetë , e gjategjatë rreth 116 km dhe mbaroi punimet ne vitin 1932.
Rruga [[TropojeTropojë]] - KukesKukës filloi te ndertohej ne vitin 1945. Rruga KukesKukës – [[Peshkopi]] filloi te ndertohetndërtohet me 16 qershor 1945. Rruga KukesKukës – [[KrumeKrumë]] ne vitin 1968 u ndertuandërtua me 27 nentornëntor 1978 u peruruanpëruruan dy urat e medhamëdha mbi Drinin e Zi dhe Drinin e BardheBardhë qe do te lidhnin Qytetin e Ri te KukesitKukësit me TiranenTiranën dhe Hasit.
 
==Ndarjet==
Anonymous user