Ndryshimi mes inspektimeve të "Sistemi për menaxhimin e bazës së të dhënave"

Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit (nga 79.171.53.127) dhe riktheu rishikimin 1422806 nga Kolega2357
Etiketat: Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
(Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit (nga 79.171.53.127) dhe riktheu rishikimin 1422806 nga Kolega2357)
Në vitin 1998, menaxhimi i bazave të të dhënave ishte i përkushtuar në krijimin e modeleve të reja në menaxhim të bazave të të dhënave .Studiuesit kuptuan se metodat e vjetra po bëheshin shumë komplekse dhe se kishte nevojë për menaxhim automatik. Surajit Chaudhuri, Gerhard Weikum dhe Michael Stonebraker ishin pionierët që gramatikisht ndikuan në qasjen në menaxhimin e të dhënave .Ata besonin se menaxhimi i bazave të të dhënave kishte nevojë për më shumë qasje modulare dhe se ato kishin shumë specifika të panevojshme për përdoruesit. Që nga këto ndryshime tani ka më shumë mundësi , baza ë të dhënave nuk është e limituar si entitet një copash (ang. monolithic entities) , kështu ata krijuan më shumë fleksibilitet në menaxhim.
Ka disa rrugë se si menaxhimi i bazave të të dhënave ndikuan në fushën e teknologjisë .Pajisjet mobile mund të ruajnë shumë më shumë të dhëna se sa informatat e kontakteve , makinat kërkuese mund të lokalizojnë të dhëna në World Wide Web (WWW).. Transaksionet online janë bërë shumë të famshme në e-biznes. Konsumatorët dhe bizneset mund të bëjnë pagesa më të sigurta nëpërmjet [[ueb aplikacionet|ueb sajteve]] të ndryshme.
=== Komponentët ===
aplikacioneve''' përmban lehtësira për tu ndihmuar shfrytëzuesve që të zhvillojnë aplikacione intensive të transaksioneve.
* '''Makina e DBMS '''
* '''Nënsistemi për administrim të të dhënave''' u ndihmon shfrytëzuesve që të menaxhojnë zhvillimin e përgjithshëm të bazave të të dhënave duke u ofruar ndihmesa në kthim të të dhënave (ang. backup and recovery), menaxhim të sigurisë dhe optimizmin e pyetësorëve.
pranon kërkesa logjike nga nënsistemet e tjera të DBMS, i shndërron ato në barazime fizike dhe bënë qasje baza të të dhënave .
* '''Nënsistemet e definimit të të dhënave''' u ndihmon përdoruesve që të krijojnë dhe të mirëmbajnë udhëzuesit e të dhënave dhe të definojnë strukturën e fajllave në bazë.
* '''Nënsistemet për manipulim të të dhënave''' u ndihmon shfrytëzuesve që të shtojnë,ndryshojnë dhe të fshijnë informata në një bazë të të dhënave , gjithashtu të bëjnë pyetësor .
* '''Nënsistemet për gjenerim të aplikacioneve''' përmban lehtësira për tu ndihmuar shfrytëzuesve që të zhvillojnë aplikacione intensive të transaksioneve.
* '''Nënsistemi për administrim të të dhënave''' u ndihmon shfrytëzuesve që të menaxhojnë zhvillimin e përgjithshëm të bazave të të dhënave duke u ofruar ndihmesa në kthim të të dhënave (ang. backup and recovery), menaxhim të sigurisë dhe optimizmin e pyetësorëve.
 
== References ==