Ndryshimi mes inspektimeve të "Qarqet me ndërlidhje induktive"

v
rregullim sintakse
v (rregullim sintakse)
Në rastin kur flukset mblidhen,atëherë induktiviteti reciprok është pozitiv,në të kundërtën ai është
negativ.Në skemat elektrike bobinat me ndërlidhje induktive shënohen me nga një "pikë" pranë në bazë
të së cilës mund të përcaktohet shenja e induktivitetit reciprok.
 
[[Image:Mutually inducting inductors.PNG|thumb|300px|right|Bobina me nderlidhje induktive]]
Lartë shihet se induktiviteti reciprokë M do të egzistojë si pasojë e tensionit të induktuar nga rryma e ndryshueshme në lidhje me kohën.Kjo është veti e bobinës të induktojë tension si pasojë e rrymës së ndryshueshme në lidhje më kohën me një bobinë tjetër në fqinjësi.
Bobinat me ndërlidhje induktive mund të kenë edhe pozita të tjera përveq asaj të treguar në figurë,p.sh.,dy bobina me ndërlidhje induktive mund të jenë të lidhura në seri e kjo lidhje realizohet duke pështjellur mbi një trup dy pështjella njëra pas tjetrës.Karakteristikë e kësaj lidhjeje është se rryma është e njëjtë në të dy bobinat.
Mardhënia ndërmjet induktiviteteve vetjave dhe induktivitetit reciprok kepet me :
 
:<math>M = k \sqrt{L_1 L_2} \! </math>
<div style="-moz-column-count:3; column-count:3;">
*[[Tensioni alternativ në skajet e rezistorit|Tensioni alternativ ne rezistorin R]]
*[[Gjeneratori trefazor|Gjeneratori trefazor]]
*[[Rezonanca në qarqet elektrike|Rezonanca në qarqet elektrike]]
*[[MADHËSITË PERIODIKE|Madhësitë periodike]]
*[[Ligjet e Kirhofit|Ligjet e Kirhofit]]
*[[Gjeneratori elektrik|Gjeneratori elektrik]]
*[[Rezistenca specifike|Rezistenca specifike]]
</div>
 
==Burimet e të dhënave==
<ref>[Nexhat Orana:"Bazat e elektroteknikës II", Prishtinë, 1992]</ref>
<ref>[[http://fiek.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Departament01/Bachelor/Viti-I/Qarqet-Elektrike/Literatura/FINAL_VERSION_QARQET.pdf.aspx Fiek, Literatura, Viti i I-rë, Qarqet elektrike]]</ref>
<ref>[Circuit Analysis: Theory and Practice nga Allan H. Robbins, Wilhelm C Miller]</ref>
<references/>
 
<!--- Kategorizimi --->
 
[[Kategoria: Inxhinieri Elektrike]]
[[Kategoria:Inxhinieri ElektroteknikëElektrike]]
[[Kategoria:Elektroteknikë]]