Hape menynë kryesore

Changes

8 bytes added ,  2 vjet më parë
v
clean up, përmirësime tipografike: perfundimit → përfundimit, Përvec → Përveç, qender → qendër, shtepi → shtëpi (2), tërsishme → tërësishme, tjeter → tjetër duke përdorur AWB
Vendbanimi ndahet në dy pjesë: Brruti i Madh dhe Brruti i Vogël
 
Brruti ka rreth 150 shtepishtëpi + objektet shoqëruese
 
2 xhami
objektin qendror në Bellobrad
 
Pas perfundimitpërfundimit të shkolles fillore mësimi vazhdohet në shkollat e mesme në Dragash dhe Prizren. Studimi univerzitar deri tani është kryer kryesishtë në Prishtinë
 
Problem është mungesa e përkujdesjes teknike për objektet, nderprerja e shkollimit të femrave dhe diskriminimi I tyre karshi meshkujve, vështërsitë në transport për nxënësit e shkolave të mesme etj.
 
==== Rinia dhe Sporti ====
Fshati nuk ka terene sportive, shtepishtëpi të kulturës, bibliotekë, qenderqendër të komunitetit etj.
 
Sfida mbetet ndertimi i tereneve për sport, lojë dhe qendrim, ndertimi dhe funksionalizimi i qendrës kulturore të fshatit etj.
Kanalizimi i fshatit është gati i zgjidhur në terësi.
 
Problemi dhe sfida mbetet ndertimi i gropave septike në 50% të kanalizimeve, pasi gjysma tjetertjetër ka grop septike
 
==== Transporti publik ====
Problem është cmimi i lartë i kompanisë për familje, derdhja e mbeturinave jashtë rrjetit dhe djegja e kufizuar e herë pas hershme e mbeturinave
 
Sfidë është përfshirja e tërsishmetërësishme e banoreve në rrjetin e mbeturianve dhe pastrimi i vendeve ku më heret janë hudhur mbeturinat
 
Brruti ka potenciale të shumta mjedisore. Pyjet, kullosat, lumenjtë, shpella etj. paraqesin resurse natyrore të rëndësishme
Brruti ka disa vende arkeologjike me rëndësi për trashëgiminë kulturore ku përfshihen gërmadhat e një kështjelle dhe një kisheje ortodoxe shqiptare, varreza të vjetra, vendsupozime për vendbanime të vjetra etj.
Brruti ka garën e kuajve, muzikë tradicionale dhe valle dhe disa festa pagane Verëza më 14 Mars, ku për këtë festë ndizet një zjarr dhe gatuhet ushqimi tradicional Flija, festa e të korrurave dhe Shën Gjerjgji, Jeremia Shën Kolli, Shiribudi etj.
PërvecPërveç kësaj Brruti gjithashtu ka disa pajisje tradicionale (veku, shtiza, boshti, furka), për punimin e rrobave tradicionale edhe pse kjo nuk praktikohet më, ende ka njerëz që dijn ta bëjnë këtë gjë. Gjithashtu një banor posedon fara të një bime karakteristika e cila përdoret për të punuar rroba të ndryshme dhe për ngjyra vaji për pikturim.
Një gjë tjetër e rëndësishme është fakti që fshatarët e Brrutit sikurse edhe fshatrat përreth, i kushtojn rëndësi të madhe martesës, fejesë dhe synetisë.