Dallime mes rishikimeve të "Wikipedia:Dëshmi verifikimi"

v
U kthyen ndryshimet e 185.158.1.152 (diskutimet) në versionin e fundit nga 79.106.109.210.
(v]-0eor-]0tr r)
v (U kthyen ndryshimet e 185.158.1.152 (diskutimet) në versionin e fundit nga 79.106.109.210.)
 
# Artikujt duhet të bazohen vetëm në publikime të besueshme.
 
== Parimet themelore ==
*'''Artikujt duhet të përmbajnë vetëm informacione të kontrollueshme nga [[Wikipedia:Burimi_i_informacionit|literaturë e besueshme]].'''
*'''Të dhënat, të cilat mund të vërtetohen vetëm me hulumtime, të dhënat kontradiktore si dhe citatet duhen të shoqërohen me shënime të mjaftueshme, për të vërtetuar se nga e kanë burimin.'''
*'''Vërtetimin e informacioneve është i detyruar ta bëjë personi, i cili dëshiron t'i vendosë ato në artikull, dhe jo personi që ka ndonjë pyetje apo bën vërejtje mbi artikullin.'''
*'''Në raste kontradiktore gjithkush ka të drejtën e tij dhe në çdo kohë, për të hequr atë pjesë teksti të artikullit, e cila nuk shoqërohet me burimin përkatës të informationit.'''
----
Besueshmëria e wikipedias varet nga kontrolli i përmbajtjes së saj. Të gjitha shkrimet në një artikull, të cilat nuk mund të konsiderohen nga kushdo si të pranueshme, duhet të shoqërohen me dëshmi verifikimi, që më pas të bëhet i mundur edhe kontrolli i tyre. Vetëm kështu mund të vërtetohet, se teksti në artikull bazohet ne fakte e jo në [[Wikipedia:Asnjë teori të sajuar|teori të sajuara]]. Njohuritë e përgjithshme (pshm.: toka ka formë të rrumbullakët) nuk janë të nevojshme të shoqërohen me dëshmi, përveç rastit kur artikulli bën shpjegimin e kësaj pyetje. Nga paraqitja e dëshmive për verifikim mund të hiqet dorë edhe në rastet kur në artikull bëhet fjalë mbi [[Dija|dijet]] themelore, dhe se materialet informuese janë të përhapura aq shumë, sa gjithkush e ka vetë në dorë se ku mund të kërkojë për t'i lexuar. E megjithatë, edhe pse njeriu i sotëm është brymosur me dijet themelore, lexuesit me kërkesa më specifike mund t'i vinte për ndihmë edhe ndonjë shënim i përzgjedhur mbi literaturën profesionale.
 
Përveç kësaj, dëshmitë verifikuese duhet të paraqiten menjëherë, veçanërisht në rastin kur saktësia dhe relevanca (kuptimi, rëndësia) e përmbajtjes së artikullit bëhet e diskutueshme, pas paraqitjes së shkaqeve të llogjikshme nga dikush. Këto dëshmi mund të shërbejnë për të shmangur ose pushuar zënkat (ose të ashtuquajturat [[Wikipedia:Edit-War|edit-wars]]) që zhvillohen gjatë përpunimit të një artikulli nga përdorues, shumica e të cilëve nuk i njohin sa duhet [[Wikipedia:Fillimi|rregullat themelore]] dhe [[Wikipedia:Si redaktohet një faqe|regullat e redaktimit]] të wikipedias.
[fk -0r ,
 
'''Tekst i trashë'''
Në tekstet e gjata është e vështirë të bëhet kontrolli i shpejtë i fakteve të veçanta duke ndjekur vetëm lidhjet mbi literaturën e përgjithshme në fund të artikullit. Në këto raste rekomandohet, që jo vetëm tekstet por edhe figurat, të identifikohen me vendosjen e [[referenca|referencave]] të veçanta në vendet përkatëse.
lao b,fd0-bo,_go,fb.,g0,o,e0xoc
 
[[Citat|Citatet]] duhet të shoqërohen gjithmonë me dëshmi verifikimi. Nëqoftëse në një artikull do të përdoren citate të cilat janë marrë nga shkrimet autorëve të ndryshëm, atëhere duhen pasur parasysh [[Ligji|ligjet]] aktuale të [[E drejta e autorit|të drejtave të autorit]]. Si rrjedhojë, redaktuesi mund të jetë i detyruar të japë jo vetëm burimin e informacionit, por edhe vendin dhe numrin e saktë të faqes së librit apo veprës.
 
== Cilat janë burime informacioni të besueshme? ==