Ndryshimi mes inspektimeve të "Metodat e kërkimit"

Një pikë e cila shpesh kundërshtohet nga kritikët e Epistemologjisë është ajo që tregon se “realiteti shkencor është një realitet i krijuar, i ndryshëm nga realiteti i përditshëm”, por nëse në shkenca ekzakte flasim për realitete të fabrikuara, në shkencat sociale kjo vështirësohet, sepse subjktet vepruese dhe njësitë e analizës janë qënie të arsyeshme.
 
DETYRE KURSI DIZAJNI EXPERIMENTAL
== QASJET METODIKE TE KËRKIMIT SHKENCOR ==
 
=== [[Dizanji i një kërkimi]]<ref>Quinlan, Christina, et al. ''Business research methods''. Andover: South-Western Cengage Learning, 2011.</ref> ===
== Qasjet kryesore metodologjike ==
 
=== [[Dizanji i një kërkimi]]<ref>Quinlan, Christina, et al. ''Business research methods''. Andover: South-Western Cengage Learning, 2011.</ref> ===
'''Dizanji i nje kerkimi''' është dokumenti i studimit. Hartimi i një studimi përcakton tipin e studimit (përshkrues, korrelacional, gjysmë-eksperimentale, eksperimentale, shqyrtim, meta-analitik) dhe nën-tipi (për shembull, përshkruese-gjatësore rast studimi), pyetje kërkimore, hipoteza, variablave të pavarura dhe të varur, projektimit eksperimentale, dhe, nëse është e aplikueshme, metodat e mbledhjes së të dhënave dhe një plan analizë statistikore. Dizajni i kerkimit është kuadri që është krijuar për të kërkuar përgjigje për pyetjet e kerkimit.
 
Anonymous user