Dr.Nijazi Halili

Joined 22 prill 2017
ska përmbledhje të redaktimeve
(Keto te dhena jane te sakta)
 
 
Dr.Nijazi Halili, ka lindur në fshatin Tërstenik të Vitisë, më 1964. Shkollimin fillor e kreu në fsh.Tërstenik të mesëmen në Viti, ndërsa studimet elemenetare në Degen e Edukimit në Universitetin e Prishtinës.
 
Në vitin 2010 mbrojti temën e magjistraturës me temen: "Personalitet e shquara shqiptare dhe ndikimi i tyre në diplomacinë botërore", dhe merr titullin shkencor
Magister na politicki Nauki (Magjistër i Shkencave Politike)
 
PhD Candidate ne Shkencat Politike, paralelisht studimetStudimet e doktorates i ka filluar ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne fushen e Adminsitrimit te Biznesit, të cilat i kreu me sukses me tezen e doktorates: BALKANS, PENINSULA OF CRISIS FAILURE OF DIPLOMATIC MANAGEMENT dhe u gradua me titlull shkencor:Doctor of Business Administration--Doktor në Administrim Biznesi
Magister na politicki Nauki
Magjistër i Shkencave Politike
 
Në vitin 2012 filloj studimet e doktorates në Slloveni, në fushen e shkencave Politike dhe u paijsë me certifikate dhe transkript te notave duke u gradua me graden shkencore
 
PhD Candidate ne Shkencat Politike, paralelisht studimet e doktorates i ka filluar ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne fushen e Adminsitrimit te Biznesit, të cilat i kreu me sukses me tezen e doktorates:
 
BALKANS, PENINSULA OF CRISIS
FAILURE OF DIPLOMATIC
MANAGEMENT
 
dhe u gradua me titlull shkencor :
 
-Doctor of Business Administration--Doktor në Administrim Biznesi
 
Aktualisht ushtron edhe detyren e perkthyesit te gjuhes gjermane i autorzuar nga Gjykata e Qarkut ne Gjilan.
 
Nijazi Halili, është pjesëmarrës i shumë konferencave shkencore, sesioneve shkencore, simpoziumeve si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Po ashtu është autor i shumë publikimeve nëpër revista të ndryshme shkencore ndërkombëtare. Z. Halili aktualisht është i emëruar Anëtar i rregullt i Alumnit të Asocionit të Universitetit të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (https://www.facebook.com/search/top/?q=apollos+university+alumni+association, Anëtar i Bordit në Institutin për Studime Ligjore Demokratike në Gjilan(http://isld-ks.com/wp/.
 
Eksperienca, ka punuar në fushën e arsimit në shumë Universitete Rajonale, aktualisht punon dhe vepron profesor i rregullt në Kolegjin Universitar-HumanisticaIliria, në FerizajPrishtinië.
Tani anetar i YATA KOSEVES
 
KATA Kosovo Youth Atlantic treaty association, www.yata-kosova.org
 
Eksperienca, ka punuar në fushën e arsimit në shumë Universitete Rajonale, aktualisht punon dhe vepron profesor i rregullt në Kolegjin Universitar-Humanistica, në Ferizaj.
Anonymous user