Dallime mes rishikimeve të "Operatorët logjikë"

Si Gjykim matematikore mirret shprehja së ciles mund t´i japim një vlerë të saktësis, ('''e saktë''' ose '''e pasaktë''', '''0''' ose '''1''', '''true''' ose '''false''')
== Operatorët - Lidhëset në mes të gjykimeve ==
 
Negacioni - JO - non........................ <math>\lnot q </math>
<table>
<tr><td>latinisht..........</td><td>shqip...............................................</td><td>përdoret....</td><td>shkruhet</td></tr>
 
<tr><td>Negacioni </td><td>JO </td><td>non </td><td><math>\lnot q </math><br></td></tr>
 
<tr><td>Konjukcioni</td><td>DHE </td><td>et</td><td><math>p \land q </math><br></td></tr>
 
<tr><td>Disjunkcioni</td><td>OSE </td><td>vel </td><td><math>p\lor q</math></td></tr>
 
<tr><td>Antivalenca</td><td>OSE-OSE </td>0<td>aut</td><td><math></math></td></tr>
 
<tr><td>Implikacioni</td><td>NESE ATEHERE</td><td>seq</td><td><math>p \Rightarrow q</math></td></tr>
 
<tr><td>Ekuivalenca</td><td>ATEHERE DHE VETEM ATEHERE</td><td>aq</td><td><math>p\Leftrightarrow q</math></td></tr>
 
</table>
 
== Tabelat e saktësis ==
Anonymous user