Dallime mes rishikimeve të "Gjykata Kushtetuese e Kosovës"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
'''Gjykata Kushtetuese e Kosovës''' ({{lang-sqen|GjykataConstitutional KushtetueseCourt eof KosovësKosovo}}; {{Lang-srsh|''Ustavni sud Kosova''}}) është autoriteti më i lartë për interpretimin e [[Kushtetuta e Kosovës|Kushtetutës së Kosovës]] dhe shqyrtim gjyqësor të ligjeve lidhur me përputhjen e tyre me kushtetutën. Selia e Gjykata Kushtetuese ndodhet në [[Prishtina|Prishtinë]], kryeqytetin e [[Kosova|Kosovës]].<ref>{{Kosovo-note}}</ref> Gjykata Kushtetuese është themeluar menjëherë pas [[Shpallja e Pavarësisë së Kosovës|Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës]] gjersa rastin e saj të parë e kishte në vitin 2009.
 
== Historiku ==
Para vitit 2009, shqyrtimet kushtetuese në Kosovë janë ushtruar nga gjykata të tjera. NënMe kushtetutënKushtetutën e Kosovës të vitit 1974, Dhomës Kushtetuese të Gjykatës Supreme i ishte dhënë autoriteti për të shqyrtuar aktet legjislative për pajtueshmëripajtueshmërin e tyre me ligjet më të larta. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e vitit 1990 parashikonte edhe një Gjykatë Kushtetuese (shqip: ''Gjyqi Kushtetues'').
 
Gjatë periudhës së administratës ndërkombëtare, [[Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë|Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë - UNMIK-utu]] e administratës ndërkombëtare, me Kornizën Kushtetuese të vitit 2001 parashikohej një "Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme" për të shqyrtuar kushtetutshmërinë e akteve legjislative.<ref>2001 Constitutional Framework (Kosovo), § 9.4.11.</ref> Megjithatë, autoriteti përfundimtar ishte tek Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara - administratoriAdministratori i Kosovës. <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/Aktgjykim%20KO29_KO48-12%20ang%20.pdf Judgement of 20.07.2012 n° KO 29/12 and KO 48/12]</ref> <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_119_14_ang.pdf Judgement of 21.08.2014 n° KO 119-14]</ref> <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_ko_103_14_ang.pdf Judgement of 30.06.2014 n° KO 103-14]</ref>
 
== Përbërja ==
* Ivan Čukalović (zëvendës kryetar i gjykatës)
Gjyqtarët ndërkombëtarë:
* Snezhana Botusharova-Doicheva (Bullgari) [<ref>http://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/structure/council/council-contd/article/botusharova-doicheva-snezhana/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=188568&cHash=9d55d9ff301fa39059f08520368cf063]</Ref>
* Almiro Simões Rodrigues (Portugali) (shih [[:nl:Almiro Rodrigues|Almiro Rodrigues - wikipedia holandeze]])
Ish-gjykatësit:
* Kadri Kryeziu
* Gjyljeta Mushkolaj
* Ilirjana Islami
 
== Referenca ==