Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:WikiProjekti Women in Red/∞womenwikidays/ditët/12-janar-2018"

kjfghusrtyfgsuafgtaSYGFHUAGYagyAgaigyugvsvivsghvu\v\sisgfsvvfysti\ghy\yifgfgvtyigbkhfvbvghftugvyufghdy\guitud\ftd\586ftrydfvtyd6u8dftrys\
(Faqe e re: #Tereza Simoni)
 
(kjfghusrtyfgsuafgtaSYGFHUAGYagyAgaigyugvsvivsghvu\v\sisgfsvvfysti\ghy\yifgfgvtyigbkhfvbvghftugvyufghdy\guitud\ftd\586ftrydfvtyd6u8dftrys\)
andrea lile
#[[Tereza Simoni]]
 
llalalalalalalalalallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljasdnfhuyvgibavkfgzhidfh\jvcgfatgfcbgashvzgxcvtyasfdxugasghcvfsyuadcbhagsjvcuygcvxusysajcghvgsduycvghvdsfvcghjsdafcghbsa\cvhsagcfCDUASGHCXVHGSAVDCHBA\SUFCTUCYAS\TDFCDAVGcvsgavfgyudbsfghvbghdzjvbfgh szghchjdzsk vghk v \gh\dvgh\vb\nbdhjzdbhjbhzdvfz\b\jbhjdbhjdvbghjsdvbh zdhvcjzhkvgh\hvhk\bhj
Anonymous user