Ndryshimi mes inspektimeve të "Muzeu arkeologjik i Korçës"

Muzeu Arkeologjik Kombëtar u krijua në vitin 1985 dhe mori formë më të gjerë e më të plotë pas organizimit të vitit 1990. Ky muze është vendosur në dy banesa karakteristike korçare të fillim shekullit XIX (19-të), të cilat për vlerat arkitektonike të tyre janë shpallur monumente kulture.
<br>
Muzeu Arkeologjik është i veçantveçantë në llojin e vet. Ai është përqëndruar në prehistorinprehistorinë e zonës juglindore, e fillon nga periudha neolitike dhe deri në fazën e zhvilluar të epokës së hekurit. Në këtë muze janë përfaqsuarpërfaqësuar disa vendbanime të rëndësishme prehistorike si Maliqi, Potgoria, Dunavesi, Trajani e përmbyllet me një sesion të vogël të periudhave pas prehistorike. Muzeu Arkeologjik i Korçës ka rreth 1200 objekte të ekspozuara, shumica me pëkatësipërkatësi nga epoka e neo-eneolitike, bronzit dhe epokës së hekurit.
 
== Periudhat e ekspozuara ==
'''Epoka e Neolitit'''
 
'''Epoka e Eneolitit'''
[[Skeda:Epoka e neolitit.jpg|parapamje|Vegla pune të Epokës Neo-Eneolitike në qarkun e Korçë]]
'''Epoka e Bronzit'''
 
'''Epoka e Hekurit'''
 
'''Periudha Qytetare Shek IV-I'''
 
'''Periudha Romake Shek I-III'''
 
'''Periudha Antikitetit të Vonë Shek IV-VI'''
 
'''Periudha e Mesjetës së Hershme Shek VII-XII'''
 
== Shiko edhe ==