Ndryshimi mes inspektimeve të "Problemet mjedisore në Shqipëri"

v (U kthyen ndryshimet e 77.247.88.197 (diskutimet) në versionin e fundit nga Tiimiii.)
Etiketa: Rollback
Ndotja e ajrit është një nga problemet kryesore mjedisore në qytetet e mëdha shqiptare, sidomos në [[Tirana|Tiranë]]. Ndotja ka ardhur per pasojë e shtimit të makinave dhe pakësimit të gjelbërimit urban. Përqendrimi i grimcave PM10 dhe NO2 më Tiranë, kalon standardet kombëtare dhe ato të [[Organizata Botërore e Shëndetësisë|Organizatës Botërore të Shëndetësisë]]<ref>{{cite web|title=Tirana Air Quality Report|url=http://www.ecat-tirana.org/project4/imazhe/Tirana%20Air%20Quality%20Report.pdf|accessdate=24 January 2012}}</ref><ref>{{cite web|title=MAPPING AIR POLLUTION IN URBAN TIRANA AREA USING GIS|url=http://sdi2010.evkartenn.com/pdf/Banja_Como_Murtaj_Zotaj.pdf|accessdate=24 January 2012}}</ref>.
 
 
=== Ndotja e ujit ===
Ndotja e ujërave në Shqipëri vjen si pasojë e hedhjeve të mbeturinave në lumenj e liqene, si dhe derdhjes së ujrave të zeza të papërpunuara.<ref>{{cite web|title=S E C O N D E N V I R O N M E N T A L P R O G R E S S R E P O R T R E L A T E D W I T H T H E N E W C O N S T R U C T E D W E T L A N D I N T H E P L A C E B R E G U L U M I T ( T I R A N A R I V E R )|url=http://www.iep-al.org/docs/TIRANA-Raport-July-2010.pdf|publisher=Institute for Environmental Policy-Albania|accessdate=24 January 2012}}</ref>
Ndotja e ujit dhe
përdorimi i tij ka ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e njeriut dhe lë
pasoja për kohë të gjatë. Sot në botë njihen më se dyqind sëmundje që paraqiten
si pasojë e përdorimit të ujit të ndotur. Sipas Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (WHO) nga uji i ndotur, sot në botë sëmuren mbi pesëqind milion
njerëz. Nga uji i papastër pasojnë një sërë sëmundjesh, ku, ndër më të
rëndësishmet janë kolera, tifoja e zorrëve, hepatiti, tularemia etj. Këto
sëmundje shpesh kanë marrë viktima njerëzore. Ne ditët e sotme me zhvillimet e
avancuara që po ecën bota, është vështirë të mendohet për një jetë në Tokë me
ujë të pastër.Krahas kësaj, mbrojtja e ujit nga ndotja mund të
bëhet edhe duke ndaluar hedhjen e ndotësve në ujë, pastaj me mënjanimin ose
zvogëlimin e ndotësve në ujë, duke qarkulluar uji i ndotur nëpër sisteme të
mbyllura, etj. Zvogëlimi i sasisë së lirimit të materieve ndotëse në ujë është
formë e rëndësishme e luftës kundër ndotjes. Kjo nënkupton vendosjen e filtrave
përkatës dhe e sistemeve për fundërrim në vendet ku lirohen ujërat e ndotura.
Një formë e mbrojtjes së ujërave rrjedhës nga ndotja është edhe mbrojtja speciale
e burimeve, planifikimi i lokacionit të deponive për hedhurina, që ato të
ndërtohen sa më larg ujërave rrjedhëse, zvogëlimi i përdorimit të pesticideve
dhe plehrave kimike në bujqësi si dhe pyllëzimi dhe ruajtja e tokës nga
erozioni. Me konventa ndërkombëtare ndotja e ujërave është e sanksionuar, por,
vështirë është të binden njerëzit që të mos e ndotin atë. Prandaj, është me
rëndësi vetëdijesimi dhe edukimi i popullatës për shfrytëzim racional të
resurseve ujore.
 
Anonymous user