Reafletshqip

Joined 20 maj 2018
Faqe e re: Përshëndetje! Vendosa të krijoj këtë profil në Wikipedia si një mënyrë për të kontribuar sadopak në përmirësimin dhe pse jo, shtimin e artikujve të shkruar në gjuhën s...
(Faqe e re: Përshëndetje! Vendosa të krijoj këtë profil në Wikipedia si një mënyrë për të kontribuar sadopak në përmirësimin dhe pse jo, shtimin e artikujve të shkruar në gjuhën s...)
 
(Pa ndryshime)