Ndryshimi mes inspektimeve të "Selefizmi"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
v
{{gjysëm-mbrojtur}}
{{Islami Sunnit}}
'''Selefizmi''' ose '''Selefije''' është periudhë kohore Islame[[Islam]]e që nga dietarë të ndryshëm definohet në mënyra të ndryhme, por që dallimet janë në aspektin formal e jo në atë esencial për të cilin aspekt dietarët janë të një mendimi.
 
Në këtë kontekst dijetari i famshëm dr,Dr. [[Muhamed. S.R. el -Buti]], në veprën e tij "[[Selefizmi periudhë kohore e begatshme, e jomedh'heb Islam]]" në faqen nr.9 thotë: "Me nocionin selefizëm nënkuptojmë tre shekujt e parë nga jeta e Umetit[[Ymet]]it Islam. Në këtë kontekst edhe dijetari i famshëm drDr. [[Abdulhamid Mahmudi]] në veprën e tij "[[Selefizmi, thirrje e shejh Muhamed Abdulvehabit]]", thotë: "Të gjithë dijetarët janë unik se me nocionin selef kanë për qëllim të gjithë sahabet, tabiinët dhe tebei tabiinët." Këto dy definicione dhe shumë definicione tjera fundament të definimit të tyre kanë hadithin e Pejgamberit[[Pejgamberi]]t a.s. ku thuhet: "Njerëzit më të mirë janë në shekullin tim, pastaj ata që pasojnë pas tyre, pastaj ata që pasojnë pas tyre." <ref name=gjeneruar automatikisht1>[http://www.bim.org.mk/medhhebi.asp Medh-hebi] nga [[Jusuf Zimeri]]</ref>
 
== Interpretimi bashkëkohorë i selefizmit ==
Kjo rrymë bashkëkohore e quajtur selefizëm, e ngjyrosur me petkun islam, sulmet më rigoroze që bënë në drejtim të [[Shkolla Juridike Islame|shkollave juridike islame]] dhe ithtarëve të tyre është se "ndjekja e [[Medhhebet|medh'hebeve]] është risi (bidat) që zanafillën e saj e ka pas shekullit të tretë, dhe se kjo ndjekje pamëdyshje shpien në humbje dhe humnerë. Ata që ndjekin një medh'heb janë ndjekës të verbërt, dhe se ata janë që bëjn grupacione dhe përçarje në fe. Njeriu praktikimin e fesë duhet ta mbështesë në [[Kurani|Kur'an]] dhe [[Syneti|Sunet]], sepse vetëm këto dy burime janë të pa gabuara, kurse ndjekja e ndonjërës nga këto medh'hebe, nënkuptonë largim nga dispozitat e [[Kur'ani]]t dhe [[SunetiSynneti|Sunetit]]t në ndjekje të verbërt të një dijetari i cili mund të jetë i gabuar."<ref name=gjeneruar automatikisht1 />
 
== VepraShih mbi selefizminedhe ==
* [[Muhammed bin Abdylvehhabi]]
* [[Vehabizmi]]
 
== RaferencatReferencat ==
<references />
== Shih edhe ==
 
== Lidhje të jashme ==
 
[[Kategoria:Islam]]
236

edits