Ndryshimi mes inspektimeve të "Kristalet"

2 bytes added ,  1 vit më parë
(Faqe e re: Kristalet janë trupa të rregullt gjeometrik të kufizuar me sipërfaqe të rrafshëta. Studimi shkencor i kristaleve dhe formimi i kristaleve njihet si kristalografi. Procesi i formi...)
 
Kristale kovalente formojnë: [[Diamanti]], [[Grafiti]], [[Fuloreni]], [[Silici]], [[Silici|Kuarci]], [[Silici| Karburi i Silicit]], [[Fosfori|Fosfori i kuq]]. Karboni në natyrë paraqitet në formë të dy modifikimeve alotropike, diamantit dhe grafitit. Është i njohur edhe modifikimi artificial i tij fuloreni.
'''Diamanti''' - tek diamanti cdo atom i [[Karboni]]t është i rrethuar me katër atome tjera të karbonit. Renditja hapësinore e tyre është tetraedrike, me hibridizim sp3. Është substancë shumë e fortë, e cila nuk e përcon rrymën elektrike e as nxehtësinë. Strukturë tetraedrike të njëjtë me të diamantit kanë edhe [[Silici|Kuarci (SiO2) ]], [[Silici| Karburi i Silicit (SiC)]]
 
'''Grafiti''' - tek grafiti cdo i atom i [[Karboni]]t me tri atome tjera të Karbonit. Renditja hapësinore e tyrë është heksagonale, me hibridizim sp2. Është substancë e butë, e cila e përcon rrymën elektrike dhe nxehtësinë.
 
'''Fulereni''' - përmban 60 atome të [[Karboni]]t, të cilat janë të vendosura në kulmet e 20 gjashtëkëndëshave dhe 12 pesëkëndshave. Struktura e fulerenit mund të krahasohet me topin e futbollit. Cdo atom i Karbonit është i lidhur me 3 atome të tjera të [[Karboni|C]] dhe ka hibridizim sp2. Fulereni i pastër ka veti të ngjashme me diamantin. Është shumë i fortl dhe izolator i mirë. Nëse fulerenit i shtohet [[Kalium]] (K3C60), apo [[Ceziumi|Cs]] dhe [[Rubidiumi|Rb]] (Cs2RbC60)) ai kalon në super përcues.