Ndryshimi mes inspektimeve të "Atomi"

21 bytes added ,  1 vit më parë
Rregullime drejtshkrimore. Vendosje e shkronjës 'ë'.
(Në vend të shifrës "0" shënova fjalën "zero".)
Etiketat: Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
(Rregullime drejtshkrimore. Vendosje e shkronjës 'ë'.)
Etiketat: Redaktim nga celulari Redaktim në versionin web nga celulari
Për çdo atom në gjendje normale numri i protoneve është i barabartë me numrin e elektroneve. Kur numri protoneve është i barabarte me numrin e elektroneve atëherë themi që atomi është neutral. Ngarkesa është zero.
 
Ndërsa kur atomi humb një ose më shumë elektrone ngarkesa e tij nuk është me neutrale (zero), sepse duke humbur ngarkesat negative të elektroneve, atij i kanë mbetur vetëm ngarkesat pozitive te protoneve ne bërthamebërthamë, atëherë themi se atomi është shndërruar në një [[Joni|jon]] pozitiv ose [[joni|kation]]. Ndërsa, kur atomit i bashkohen një ose më shumë elektrone, ky nuk është me neutral, sepse i janë shtuar elektrone me ngarkesa negative, pra edhe një herë kemi të bëjmë me shndërrimin e një atomi në një jon por kësaj radhe jon negativ ose [[joni|anion]].
 
Që atomi është i pandashëm mund te thuhej kur ne nuk e njihnim akoma natyrën e një atomi, tani mund te konfirmojmë që atomet janë te ndashëm sepse edhe humbja e një elektroni do te thotë ndarje e tij. Për me tepër shkenca ka ecur shumë përpara saqë tani është e mundur edhe ndarja e bërthamës së një atomi, ky veprim quhet fisionfuzion nuklear dhe është i mundur në centralet nukleare.
Atomet e elementëve te ndryshëm bashkëveprojnë ndërmjet tyre dhe gjategjatë këtij bashkëveprimi njerinjëri nga elementetelementët ka aftësi te japjapë elektrone ndërsa elementi tjetër është i prirur te marremarrë elektrone ne shtresën e brendshme jashtme.
Atomet janë grimca te imëtaimta te materies. Secili lloj i atomeve ka masën e caktuar. PerPër shembull masa e atomit te hidrogjenit është e njohur. Ajo është e përbëre nga : protonet(p+), elektronet(e-), neutrone(n0).
Meqenëse atomet janë grimca shume te imëta, masat e tyre nuk mund te maten me peshore. Peshoret me sakta janë peshoret e kuarcit qe kane njësi te renditi nano 10 ne fuqi -9. Për këtë arsye duhet te përdoret një njësi e përshtatshme për matjen e tyre.
Masa e elektronit është 9,1*10 ne fuqi -28 g. Masa e protonit është 1,673*10 ne fuqi -24 g. Ndërsa masa e neutronit është afërsisht sa masa e protonit 1,675*10 ne fuqi -24 g.