Ndryshimi mes inspektimeve të "Emigrimi"

96 bytes removed ,  1 vit më parë
(hoqa fjale qe nuk kishin lidhje me temen)
 
==== Emigrimi modern shqiptar dhe politikat institucionale ====
Në stadin aktual ne vuajmë nga mos grumbullimi i të dhënave statistikore për një sërë faktorësh dhe interpretimi dhe përpunimi i tyre bashkëkohor, kjo për mungesë të bazës së duhur ligjore, bashkërendimit institucional dhe resurset e duhura njerëzore dhe materiale në ministritë kryesore që trajtojnë dukurinë emigruese. Duke e pranuar këtë sfidë institucionet kane filluar të hedhin hapat e parë për krijimin e regjistrave përkatës, si pranë Drejtorisë së qullsave, ashtu edhe në Zyrat e seksit dhe Vendore të Punësimit Emigruese. Kjo orvatje nuk është dhe nuk do të mbetet e vetmuar, në zbatim edhe të masave përkatëse për krijimin e regjistrit të emigrantëve dhe ndërhyrje të tjera në Regjistrin e Gjendjes Civile. Fillimi i zbatimit të sistemit të monitorim/bashkërendimit të Strategjisë Kombëtare të Migracionit dhe PKZSKM, përmes Njësisë në rolin drejtues të Drejtorisë së Politikave Emigruese, mes tjerave do ta ketë një prej parësive, duke ushtruar trysninë pozitive, duke përfshirë të gjitha institucionet përgjegjëse, sipas detyrave. Por statistikat nuk janë qëllim në vetvete. Ato do ta ndihmojnë në hartimin e politikave më të mira emigruese, në monitorimin e tyre të vazhdueshëm, përmirësimin pasues, etj. Po kështu, ato do të na ndihmojnë të kuptojmë shpejt dhe sicfarë duhet sedhe çfarë po ndodh, duke i ndihmuar politikëbërësit dhe vendimmarrësitvendimarrësit të marrin qëndrime të informuara, lidhur me të gjithë aspektet e migrimit, migrimin e parregullt, migrimin për qëllime punësimi, mbrojtjen dhe integrimin e emigrantëve dhe jo vetëm.
'''
 
Anonymous user