Ndryshimi mes inspektimeve të "Veprim i brendshëm"

ska përmbledhje të redaktimeve
Veprim i brendshëm në një bashkësi ''A'' quhet secili [[pasqyrim]]
 
<math> f: A\times A \to A </math>
 
ku me ''A'' × ''A'' është shënuar [[prodhimi kartezian]] i bashkësisë A me vetvete.
 
Nganjëherë, sikurse për pasqyrimet në përgjithësi, është mirë të mendohet për një veprim të brendshëm në ''A'' si për një rregull sipas së cilës çdo çifti të renditur nga ''A'' i shoqërohet një element i vetëm nga ''A''. Në këtë rast, çiftit ''(a,b)'' i shoqërohet elementi ''f(a,b)'' nga A.
 
Për shembull, mbledhja e zakonshme ''+'' në bashkësinë e numrave natyralë <math> \mathbb{N} </math> është veprim i brendshëm, ku çdo dy elementeve ''n'', ''m'' nga <math> \mathbb{N} </math> u shoqërohet shuma e tyre ''n+m''. Kuptohet, kjo mund të shkruhet në mënyrë më formale si
 
:<math> +: \mathbb{N}\times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, (n,m) \mapsto n+m, \forall n,m \in \mathbb{N} .</math>
 
Duhet patur kujdes me këtë shembull sepse <math> \mathbb{N} </math> nuk është [[grup]] në lidhje me veprimin e mbledhjes (mungon elementi neutral dhe inverset.)
Anonymous user