Ndryshimi mes inspektimeve të "Teoria e grupeve"

#[[element simetrik]] / ([[i anasjelltë]]): Për çdo element a në G ekziston një element b, ashtu që a × b = b × a = ''e'' të plotësohet.
 
(Nganjëherë merret si aksiomë e parë "aksioma e mbylljes" sipas së cilës për çdo dy elemente a,b nga G, atëherë a × b është poashtu në G. Mirëpo, kjo "aksiomë" rrjedh nga përkufizimi i veprimit te brendshëm, andaj nuk ka nevojë të shkruhet si e veçantë.)
 
Në qoftë se në grupin (G, ×) vlen a × b = b × a, për çdo element a, b nga G, atëherë (G, ×) quhet grup abelian (ose ndërrimtar ose komutativ).
Anonymous user