Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Ndryshimi i emrit të përdoruesit"

8e8e8t88rt888tt8tr88t88tr\
(8e8e8t88rt888tt8tr88t88tr\)
* Kur ndryshimi i emrit të përdoruesit të përfundojë, ju do të merrni një njoftim me email, prandaj është e nevojshme që të keni një adresë emaili.
 
įààà[gtiyii== Kërkesa ==
Për të bërë një kërkesë për ndryshim emri përdoruesi, shkoni te [[Speciale:GlobalRenameRequest]].
rririueruureruuuturturutuutuutrurtuururtuutrrtutuuutuuurturtuurtutrurturuuurtuuututurutuutuutru
uurureyyryeyryyreyyryyyeryyeryyeryyyyeryeryeryryyyyryyreyyyyeryeryyyreyryyyyryyryryyyyyyryryr[oit
Anonymous user