Ndryshimi mes inspektimeve të "Mesi aritmetik"

v
Për shembull, duke supozuar një pagë mujore (në € - euro ) të 10 punonjësve të një ndërmarrjes: 2500, 2700, 2400, 2300, 2550, 2650, 2750, 2450, 2600, 2400. Nëse llogaritet mesi aritmetik, atëherë del se:
 
<math>\bar{xX}</math> = 2500+ 2700+ 2400+ 2300+ 2550+ 2650+ 2750+ 2450+ 2600+ 2400
------------------------------------------------------------
10
Nëse grupi i të dhënave është një popullacion statistikor (p.sh. ai përbëhet nga çdo vëzhgim i mundshëm dhe jo vetëm një vëzhgim i tyre), atëherë mesatarja e atij popullacioni quhet mesatare e popullacionit. Nëse grupi i të dhënave është një kampion statistikor (një nëndegë e popullacionit), atëherë rezultati statistikor i kësaj llogaritje quhet mesatarja e mostrës.
 
Mesi aritmetik i një ndryshoreje tregohet shpesh nga një rreshtX shoqëruar lartme një vizë sipër, siç është tek <math>\bar{xX}</math> (lexo "x mbingarkesë"), e që është mesi aritmetik <math>n</math> me vlera <math>x_1,x_2,\ldots,x_n</math>.<ref name="JM">{{cite book|last = Medhi|first = Jyotiprasad|title = Statistical Methods: An Introductory Text|url = http://books.google.com/?id=bRUwgf_q5RsC|year = 1992|publisher = New Age International|isbn = 9788122404197|pages = 53–58}}</ref>
 
== Shih edhe ==
Anonymous user