Ndryshimi mes inspektimeve të "Mesi aritmetik"

Për shembull, duke supozuar një pagë mujore (në € - euro ) të 10 punonjësve të një ndërmarrjes: 2500, 2700, 2400, 2300, 2550, 2650, 2750, 2450, 2600, 2400. Nëse llogaritet mesi aritmetik, atëherë del se:
 
<math>\bar{X}</math> = 2500+ 2700+ 2400+ 2300+ 2550+ 2650+ 2750+ 2450+ 2600+ 2400
------------------------------------------------------------
10
Anonymous user