Ndryshimi mes inspektimeve të "Wikipedia:Çfarë është një artikull?"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
v
{{Ndihmë}}
==Artikull në Wikipedia==
<u>'''është teksititeksti i shënuar me përmbajtje enciklopedike'''</u>. Në këtë tekstëtekst është shkruar për ndonjë gjë (fjalë, sendësende, dukuri, veprim, etj.) që shqipfolësit gjatë bisedave i përmendin. Artikulli mund të ketë seksionet. Përderisa korigjimikorrigjimi i përmbajtjes së artikullit mund të bëhet drejtëpërdrejtëdrejtpërdrejtë, emri i artikullit duhet të zhvendoset, përndryshe lidhja me përmbajtjen e artikullit do të këputet dhe më këtë shkaktohen ç´rregullime.
 
==Si të dallojë artikullin nga përmbajtja==
Në përmbajtjen e një artikullit, mund të ketë edhe artikuj tjerë . Këta artikuj gjate redaktimit prezentohen në kllapa "<nowiki>[[emri i artikullit|Kuvendi i burrave]]</nowiki>" , ndërsa gjatë leximi të artikullit prezentohet në ngjyrë të kaltërt si p.sh [[Wikipedia:Kuvendi|Kuvendi i burrave]]. Pra mbas ç´do fjale të shkruar në tekstë në ngjyrë të kaltërt, gjendet një artikull i cili jepë më detalishtë d.m.th e fjalës.
 
Në përmbajtjen e një artikullit, mund të ketë edhe artikuj tjerë . Këta artikuj gjate redaktimit prezentohenprezantohen në kllapa "<nowiki>[[emri i artikullit|Kuvendi i burrave]]</nowiki>" , ndërsa gjatë leximi të artikullit prezentohetprezantohet në ngjyrë të kaltërtkaltër si p.sh [[Wikipedia:Kuvendi|Kuvendi i burrave]]. Pra mbas ç´do fjale të shkruar në tekstëtekst në ngjyrë të kaltërtkaltër, gjendet një artikull i cili jepëjep detalishtëdetaje d.m.th e fjalës.
==Në cilen trajtë (shquar/pashquar) duhet të shkrujë artikullin==
 
Në trajten e shquar ne njëjsë. Shiko vendimin e marrur në [[Wikipedia:Kuvendi|kuvend]]
==Në cilencilën trajtë (shquar/pashquar) duhet të shkrujëshkruajë artikullin==
 
trajtentrajtën e shquar ne njëjsënjëjës. Shiko vendimin e marrurnxjerra[[Wikipedia:Kuvendi|kuvend]]
 
[[Wikipedia:Kuvendi|kuvend]]
 
 
 
 
<!--Kategorizim dhe ndëruiki-->