Ndryshimi mes inspektimeve të "Funksioni kuadratik"

Në [[Algjebra|algjebër]], një '''funksion kuadratik''', një '''polinom kuadratik''', një '''polinom i shkallës 2''', ose thjesht një '''kuadratik''', është një funksion polinom me një ose më shumë ndryshore në të cilat termi i shkallës më të lartë është i shkallës së dytë.
[[Skeda:Polynomialdeg2.svg|djathtas|parapamje| Një polinom kuadratik me dy rrënjë reale (kalimet e boshtit ''x'' ) dhe kështu nuk ka rrënjë [[Numrat kompleksë|komplekse]] . Disa polinome të tjera kuadratike kanë minimumin e tyre mbi boshtin ''x'', në këtë rast nuk ka rrënjë reale dhe dy rrënjë komplekse.]]
Për shembull, një funksion ''kuadratik univariant'' (me një ndryshore të vetme) ka formën <ref name="wolfram">{{Cito web|url=http://mathworld.wolfram.com/QuadraticEquation.html|title=Quadratic Equation -- from Wolfram MathWorld|accessdate=January 6, 2013|language=anglisht}}</ref>
 
: <math>f(x)=ax^2+bx+c,\quad a \ne 0</math>