Dallime mes rishikimeve të "Format e shtjelluara të foljes"

Refuzoi 8 ndryshimet e fundit të tekstit (nga 77.247.95.146, 93.159.199.41, 185.226.91.178, 82.114.73.110 dhe 46.99.41.5) dhe riktheu rishikimin 2150902 nga DARIO SEVERI
Etiketat: Reverted Redaktim nga celulari Redaktim nga aplikacioni për celular Android app edit
(Refuzoi 8 ndryshimet e fundit të tekstit (nga 77.247.95.146, 93.159.199.41, 185.226.91.178, 82.114.73.110 dhe 46.99.41.5) dhe riktheu rishikimin 2150902 nga DARIO SEVERI)
Etiketa: Manual revert
''' Format e shtjelluara të foljes''' në gjuhën e standartizuar të shqipes, njihen gjashtë mënyra,(dëftore, habitore, lidhore, kushtore, dëshirore dhe urdhërore). Këto gjashtë mënyra kanë vetat, kohët kryesore dhe nënkohët e tyre, numrin njejës dhe shumës, diatezën veprore dhe joveprore. Mënyra dëftore ka tri kohë themelore: e tashme, e shkuar dhe e ardhme, nga të cilat e shkuara ka pesë nënndarje: të pakryerën, të kryerën e thjeshtë, të kryerën, më se të kryerën dhe të kryerën e tejshkuar, kurse e ardhmja ka këto nënndarje: të ardhmen, të ardhmen e përparme.
MESONIII
 
==Format gramatikore të mënyrës dëftore ==
 
===Koha e tashme===
Siç shihet nga kjo pasqyrë foljet e tipit '''pi''' në numrin njëjës nuk marrin mbaresa vetore. Foljet e zgjedhimit të dytë e të zgjedhimit të tretë në kohën e tashme të mënyrës dëftore, në numrin njejës nuk marrin mbaresa vetore, kurse në numrin shumës marrin mbaresat '''-im'', ''-in'',''-in'''. Foljet e tipit heq, dredh, siell, mbiehahhahahahahahahhahahallmbiell etj. (klasa e dytë e zgjedhimit të dytë), në vetën e dytë shumës e ndryshojnë zanorenmarrin mbaresen rzanoren '''-e''' ose togun e zanoreve '''-ie''' në '''-i'''. Kurse folje e klasës së dytë, të zgjedhimit të tretë, në vetën e dytë e në vetën e tretë njëjës e ndryshojnë zanoren '''-a''' të temës në '''-e''' e nhahahahhahahahahahahaë vetën e dytë shumës e ndryshojnë atë në '''-i'''.
:Shembull:
{| border="2" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; line-height: 1.2em; border-collapse: collapse; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid;"
|-
|hap-im-im
|vras-im
|sjell-im
|vras-im
|-
|hap-ni
<br />
 
====eE kryerkryera e shkuarthjeshtë====
E kryera e thjeshtë e mënyrës dëftore përdoret zakonisht për të treguar veprime ose gjendje, qe kanë marrë fund në një të kaluar të afërt ose të largët dhe që nuk kanë lidhje me çastin kur flasim p.sh. Doli shkurti, hyri marsi. Por e kryera e thjeshtë përdoret edhe për të treguar veprime, qe sipas folësit do të kryhen me siguri në një të ardhme të afërt p.sh. ''Prit, se erdha.''<br />
 
|u lanë ||u mësuan ||u shpërblyen
|}
 
====E kryera====
E kryera e mënyrës dëftore përdoret zakonisht për të treguar veprime ose gjendje që kanë marrë fund, por që në një mënyrë a në një tjetër lidhen me çastin kur flasim. P.sh.: ''Ata kanë punuar me mend.''<br />