Dallime mes rishikimeve të "Stampa:Kombet e Bashkuara"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
| list1 = [[Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara|Asambleja e Përgjithshme]] (→ [[Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara|Presidenti]]), [[Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara|Këshilli i Sigurimit]] (→ [[Lista e anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara|Antarët]]), [[Këshilli Ekonomik dhe Social i Kombeve të Bashkuara|Këshilli Ekonomik dhe Social]], [[Sekretariati i Kombeve të Bashkuara|Sekretariati]] ([[Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara|Sekretari i Përgjithshëm]], [[Zëvendësekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara|Zëvendësekretari i Përgjithshëm]], [[Nënsekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara|Nënsekretari i Përgjithshëm]]), [[Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë]], [[Këshilli i Mirëbesimit i Kombeve të Bashkuara|Këshilli i Mirëbesimit]]
| group2 = Programet dhe<br/>[[Lista e agjencive të specializuara të Kombeve të Bashkuara|agjencitë e specializuara]]
| list2 = [[Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë|FAO]], [[Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil|ICAO]], [[Organizata Ndërkombëtare e Punës|ILO]], [[Organizata Ndërkombtare për Lundrimin Detar|IMO]], [[Qendra Ndërkombëtare e Tregtisë|ITC]], [[Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës|IPCC]], [[Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA)|IAEA]], [[Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Industrial|UNIDO]], [[Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit|ITU]], [[UNAIDS]], [[Gjykata Speciale për Sierra Leone|SCSL]], [[Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin|UNCTAD]], [[Komisioni i Kombeve të Bashkuara për të Drejtën e Tregtisë Ndërkombëtare|UNCITRAL]], [[Fondi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Kapitalit|UNCDF]], [[UnitedProgrami Nationsi DevelopmentKombeve të Bashkuara për ProgrammeZhvillimin|UNDP]], [[Departamenti i Kombeve të Bashkuara për Komunikime Globale|UNDGC]], [[Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin|UNEP]] ([[UNEP OzonAction|OzonAction]], [[GRID-Arendal|UNEP/GRID-Arendal]], [[Qendra Botërore e Monitorimit të Konservimit|UNEP-WCMC]]), [[UNESCO]], [[Fondi i Kombeve të Bashkuara për Partneritete Ndërkombëtare|UNFIP]], [[United Nation Fund for Population|UNFPA]], [[Programi i Kombeve të Bashkuara për Zgjidhjet Njerëzore|UN-HABITAT]], [[Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut|OHCHR]], [[UNHCR]], [[Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut|UNHRC]], [[UNICEF]], [[Instituti i Kombeve të Bashkuara për Krime dhe Drejtësi Ndër-Rajonale|UNICRI]], [[Instituti i Kombeve të Bashkuara për Kërkimin e Çarmatimit|UNIDIR]], [[Instituti i Kombeve të Bashkuara për Trajnim dhe Kërkim|UNITAR]], [[United Nations-Oceans|UN-Oceans]], [[Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin|UNODC]], [[Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbimet e Projektit|UNOPS]], [[UNOSAT]], [[Instituti i Kombeve të Bashkuara për Kërkimin e Zhvillimit Social|UNRISD]], [[Agjensia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt|UNRWA]], [[Grupi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të Qëndrueshëm|UNSDG]], [[Kolegji i Stafit të Kombeve të Bashkuara të Sistemit|UNSSC]], [[Universiteti i Kombeve të Bashkuara|UNU]], [[Vullnetarët e Kombeve të Bashkuara|UNV]], [[Gratë e Kombeve të Bashkuara|UN Women]], [[Organizata Botërore e Turizmit|UNWTO]], [[Unioni Postar Universal|UPU]], [[Programi Botëror i Ushqimit|WFP]], [[Organizata Botërore e Shëndetësisë|WHO]], [[Organizata Botërore për Pronësinë Intelektuale|WIPO]], [[Oganizata Botërore e Meteorologjisë|WMO]]
| group3 = Zyrat kryesore
| list3 = [[Selia e Kombeve të Bashkuara]], [[Zyra e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë|Gjenevë]], [[Zyra e Kombeve të Bashkuara në Nairobi|Nairobi]], [[Zyra e Kombeve të Bashkuara në Vjenë|Vjenë]], [[Lista e organizatave të Kombeve të Bashkuara sipas vendndodhjes|Organizatat e Kombeve të Bashkuara sipas vendndodhjes]]