Dallime mes rishikimeve të "Kuvendi i Republikës së Kosovës"

Mirëpo, me kalimin e kohës, sipas Rezolutës 1244, UNMIK-u kishte për detyrë të i ndihmonte vendorët në krijimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës ([[IPVQ]]), së pari u formua [[Këshilli i Përkohshëm Administrativ|Këshillit Përkohshëm Administrativ]]-('''KPA'''), në të cilin ishin të përfaqësuara të gjitha grupet politike dhe bashkësitë etnike që jetojnë në Kosovë në atë kohë. Në vitin 2001 nxirret [[Korniza Kushtetute e Kosovës|Kornizën Kushtetuese të Kosovës]], dokument i cili ishte miratuar me [[Konsensusi|konsensus]] në mes të strukturave ndërkombëtare dhe UNMIK-ut në njërën anë dhe atyre vendore të '''KPA'''-së. Në bazë të ''Kornizës Kushtetuese'' fillojë ndërtimi i [[Institucioni|institucioneve]] vendore nën mbikëqyrjen ndërkombëtare. Ndërkombëtarët i njihnin të drejtat për krijimin e institucioneve vetëqeverisëse, si ato qendrore ashtu edhe lokale, përmes zgjedhjeve të lira dhe votës së lirë të qytetarëve për të dy nivelet e pushtetit.
 
Gjatë kësaj kohe vendorët fitojnë të drejtën që të kenë [[Kryetari i Kosovës|Presidentin e Kosovës]], [[Kuvendi i Kosovës|Kuvendin e Kosovës]] ''(të përbërë nga 120 ulëse, 100 ulëse për deputetët e zgjedhur nga vota e lirë, ndërsa, pavarësisht nga rezultatet e zgjedhjeve dhe numrit të fituar të votave, 10 ulëse janë të rezervuara për deputet e minoritetit serb si dhe 10 të tjera të rezervuara për minoritetet tjera si [[turqit në Kosovë|turq]], [[egjiptianët në Kosovë|egjiptas]], [[boshnjakët në Kosovë|boshnjak]], [[ashkalinjët në Kosovë|ashkali]], [[romët në Kosovë|rom]] etj.). Gjithashtu vendorët fituan të drejtën për të formuar [[Qeveria e Kosovës|Qeverinë e Kosovës]], që votohej nga [[Kuvendi i Kosovës]]. Funksionarët e këtyre institucioneve janë zgjedhur me votën e lirë të [[Kosovarët|kosovarëve]] si dhe, njëkohësisht, pranoheshin nga [[UNMIK]]-u.
Me 17 shkurt 2008 në ora 15:49, Kuvendi i Kosovës, shpalli [[Kosova|Kosovën]] shtet të pavarur dhe sovran.
 
==Sruktura e Kuvendit==
Anonymous user