Dan

v
v (ky ke shkaku që e nisa)
 
Për shumë djem shqiptar është bërë "kull" me fol me shkurtesa, byrem e kombino, themelet janë, krijuar e m'''o'''s vjedhë, m'''o'''s u b'''o''' [[paraziti|parazitë]].
[[Tabela e shkurtimeve te fjalorët e shqipes]] dhe tabela e udhëzimeve [[Qarku i studentëvet shqiptarë dhe maqedono-rumunë]]
 
----