Ndryshimi mes inspektimeve të "Marrëveshja e Ohrit"

IMPLEMENTIMI DHE MASAT PËR NDËRTIM TË MIRËBESIMIT
 
1. karin ma henkshiMbështetja1Mbështetja ndërkombëtare<br>
1. 1. Palët i bëjnë bashkësisë ndërkombëtare që të lehtësojë, që të mbikqyrë dhe të ndihmoj implementimin e dispozitave të marrëveshjes kornizë dhe të anekseve të saj dhe kërkojnë që përpjekjet e tilla të koordinohen nga BE-ja, në bashkëpunim me Këshillim për Stabilizim dhe Asocim.<br>
2. Regjistrimi dhe zgjedhjet<br>
Anonymous user