Dallime mes rishikimeve të "Ekonomia e Çekisë"

==Industria==
===Industria e rëndë===
Zhvillimi i industrisë së rëndë ka pasur mbështëtje në metalurgji. Tradita e gjatë e zhvillimit të industrisë dhe kuadri profesionali i punëtorëvëepunëtorëve e kanë afirmuar industrinë e makinave . Industria e sajë është especializuar për makina të rënda për komiunikacion, energjetikë, metalurgji, industri të traktorëve etj. Industria e automobilave në Pëlzen prodhon më se 370 000 automobila të tipit “ Shkoda”. Përveë tyre, industria e Çekisë është e njohur për prodhimin e kazanëve, turbinave, turbogjeneratorëve dhe transformatorëve me qenra më tëmëdha prodhuese në Pragë, Pëlzen dhe Ostaravë. Industria e makinave për xehtari dhe metalurgji ësgtëështë lokalizuar në Ostarvë dhe Klladno. Inmdustria e makinave bujqësore në Bërnë
 
===Industria kimike===
Industria kimike është zhvilluar duke u bazuar në pasurive me qymyr të cilësisë së dobët kalorike dhe naftas së importuar e cila ka pasur një ritëm të shpjtuar në kohë të fundit. Prodhimet më të rëndësishme të kësaj industrie janë masat plastike, soda, acidi sulfurik, plehrat organke, medikamentet etj. Kjo industri është përqëndruar në Pragë, Usti, produbice, Ostravë etj.